Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Brehy, Kotolnice, Šindliarky, Slanická Osada, Kapustniská, Pri škole, Priehrada, Ústie nad Priehradou, Brehy, Mičianovia, Zalipňák, Raganov mlyn, Prístav, Jančulova, Kratiny, U Drľaka, Machajové, Priosie, Kraviarky, Solisko, Slaná Voda, Lachovia, Chalúpkova roľa, Holienkovia, Talapkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Miškovia, Šadibolovia, Sobolová, Brhlová, Sporinskovia, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Holienkova, Predná Ďurdinová, Nová Bystrica, Granátov zárubok, Jančulovia, Fulierovia, Hančinovia, Slukov zárubok, Pišojovia, Šulganov zárubok, Dedovka, Kubínov zárubok, Závodskovia, Švancari, Lány, Chlebov zárubok, Krasničky, Pod kostolom, Kubušov zárubok, Roveň, Novoťanka, Kučákov zárubok, Mrožčakov zárubok, Sirov zárubok, Klimčíkova raľa, Janelov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Grúň, Vyšný koniec, Revajov zárubok, Oravice, Terchovnica, Oravica, Kozov zárubok, Osada Gažovia, Kádašová, Slivkovský, Hoľa, Sopkov, Mazurský, Fuskov, Hulákovia, Gluchovka, Sihelné, Kotliny, Tatarkovka, Krajisko, Dlhé, Staré hájisko, Kanisov, Hájovňa Vajdovky, Hájovňa Krušetnícky bor, Prelecz Glinka-Novoť, Záruby od poludnia, Klobučná, Malá Havrania, Grúne, Vojenské, Roveň, Požehov, Paseka, Črchľa, Hruštinka, Lány, Lesnianska hoľa, Piaskowa Polana, Madajka, Radvanky, Podolákov, Kykula, Zadné jamy, Gorilov, Kopčisko, Grapy, Hažov, pod Kamennou, Pitkové, Gerov, Margušov, Mičov, Valkov vrch, Gorilov, Pri mostiku, Janoška, Vysoký breh, Valkov, Rubaň

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Oselné, Ščibalov, Predné jamy, Zadky, Šlapkov, Za Ostrým vrchom, Richtárka, Doliny od Lavkovského, Stožok, Nad Magelom, Jamy, Nižné hony, Štamburg, Zábahnia stredné, Luh, Kamenitá, Doliny od jarku, Mláky, Kratiny, Dlužiny, Zábahnia predné, Kriváň za potokom, Kościółki, Vyšné hony, Ráztoky, Úvratec, Horekončia, Grapy, Złotnica, Zábahnia zadné, Kriviny, Rovienky, Nižná Úboč, Šnúry, Drožčiakov vrch, Kubošovo, Pršetnica, Grúň, Solková, Glovníková, Šubjaková, Šubjaková, Vyšná Šoltýska, Nižná Šoltýska, Kalfasová, Vyšná Šoltýska, Randová, Grúne, Surovina, Drapačka, Mackova, Pod Magurkou, Sluková, Sečisko, Pod Sečiskom polianky, Grúň, Romaníkova roľa, Sobolova, Bubnová, Kotrisova u Lachov

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Mutnianka, Peťkova roľa, Pokrývkova, Starý Brevník, Ústrig, Pod Magurky, Jackovky, Šumska roľa, Petkova roľa, Romaníkova, Sabatka a Čerchľa, Kotrisová, Srubitá, Strapáčova, Bývalá Krušetnická Hoľa, Hrubá Bučina, Zdechlová, Glovníková, Zadná, Podžleby, Brevník, Boďová, Priehon, Peťkovia a Pradenovia, Vojtková mláka, Šumská roľa, Romaníkova, Čerchľa, Nižná Starohradská, Sobolova, Hančinova, Klanicovia, Romaníkova, Mackova, Podolinská, Peťková roľa, Andrisova, Nižná Šoltýska, Bývalá Klinianska hoľa, Michalcovia, Vyšná Šoltýska, Peťková, Pośredni Grzbiet, Kubešov vrch, Surovisko, Krušetnická priehyba, Rača, Pastvova roľa, Mackovia na vrchu, Chalúpková, Požehov, Pod Starým dielom, Rapčova Kúpnica, Brandysovia, Romanovia, Flajšová, Kasakovia, Marunovia, Majeríčka, Grapa prostredná, Na Žihľave, Uhlisko

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Kotvasovia, Podhybov zárubok, Chvastkovci, Skaličianky, Starý diel, Granátovia, Danková, Mordárky, Kornádkova dolina, Rusnákova roľa, Cadrov zárubok, Flajšová, Nad skopovou, Gemeľov, Mohylovia, Sajdovia, Skopová na Neslúchanom, Chalúpkova, Holešovia, Marunova roľa, Pod Kýčerou, Rapčová Čerchľa, Bystričné, Bardačová, Chmúrov jarok, Ku Okresancu, Od Ricierovej, Klátie, Na Cabajku, Vangorovia, Romanov, Judáci, Frančiakov, Krištofovie, Pavelkov zárubok, Škútovia, Staňovci, Timkova, Medzi Hohlovkami, Prival, Šaradia, Pakšov, Peťková, Hanzové jamky, Medzipríval, Zemanov zárubok, Podháj, Kuricovia, Váňovský Kút, Šarady, Vyšná Pleškova, Vyšné Uhliská - Briendové, Kotriská, Vyšná mohyla, Sajdov zárubok, Danihlovci, Ďuranovo, Harvelka, Danihelka, Zadná grapa, Cádrovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Berešova, Plachtová, Pod Starým dielom v Tisovom, Čepelovci, Pri jedli, Za Muškovou mlákou, Slezákova hoľa, Jančulova kúpnica, V Skaličnom od Šimkovho, Kotrisova, Matejašovia, Pastvy, Za Medvedím ku Studenej vode, Timkova roľa, Talapkov zárubok, Martinsko - Zemanov hon, Krchovia, Janikovia, Nová Bystrica, Pálenice, Miškov zárubok, V Krchovom kúte, Bystričné, Bardáčová, Predná, Balačín, Varínčak, Od Tisového, Od Šaradia, Kotrisova, Rechtoríkova Poľana, Kúpnica na Skopovej, Frančiakov zárubok, U Labušov, Pleškov Nižná, Novosad, Hruškuliakovia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Mazúrove lazy, Polianka, Pokrývkova roľa, Šarady, Mihovia, Budín, Kyčerky, Poľana, Andrisová, Bardáčov zárubok, Hlávkov zárubok, Kráľovská, Nová Bystrica, Od príslopka, Pokrývkova, Rusnáčky, Hohlovky, Kubičinovia, Na Hvizdákovo, Jažovce, Plešková, Šumská, Pod Cabajkou, Marunove konce

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Jasenovská, Mordárovia, Mrvova, Na chmelovú Obšívaných, Klapuška, Pod grapom, Pod Smrekovkou, Baníkov zárubok, Košariská, Bardačov zárubok, Oravský Beskyd na Demianovej, Pánske rúbanisko, Timková, Halvonka, Nad Kuricom, Pod Brýzgalkami, Šadibolová hoľa, Pod Vlčovou, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Rechtoríkovia, Mackurovia, Bisahova, Škutky, Chmúrovia, Hričov, Pleškova, Zadný Májov, Sporinský zárubok, Za Hohlovkami pri Čerchli, Poništovia, Pod Vartiskom, Andrisova roľa, Ďuračkova roľa, Buchovci, Ricierky, Na čele, Okrúhlica, Pinčiarovci, Korčekova, Gregušova Poľana, Rusňačky, Poništovci, Banička, Čavajdovia, Pod Vyšnými Hohlovkami, Vyšná Starohradská, Dutková, Korčeková Čerchľa, Pastvova, Kašubov, Pavelkov, Pokrývková, Sajdovia, Pokrývkova, Nižné uhliská, Prostredná Slezácka hoľa, Holienčinovia, Beskyd pri Trojačke, Martinskov zárubok, V zrúbanom, Jelenčiakova Poľana

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Lučiaková Romaníková, V Májovom grúni, Brhlovky, Nemcovia, U Brandýsov, Turčianky, Rajnohová jamka, Barbačov, Na Smrekovcoch, Vlčová, Vychylovská hoľa, Smrtovisko, Repisko, Jamy, Klieštovia, Žihľavy, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Na Neslúchanom, Do Bystričného, Miškov a Oravcov, Martiniskov zárubok, Ricierova, Dávidička, Sobolova, Labošovci, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Novosadovci, Jančulova roľa, Ondráška, Pri buku, Jelenčiakova Kýčerka, Marunova roľa, Od Pokrývkovej, Jurkov, Riečnica, Chmúrová, Rajnohova jamka, Rusňákova, Buková, Nová cesta, Oravcov zárubok, Pod Repiskom, Strapáčova roľa, Šloga, Ponad Čipčík, Švajcovia, Buchova hora, Kolenove Brýzgalky, Cholvarky za Cabajku, Pod Suchá, Bisahová, Pri Hohlovkách, Ráztoka, Rusnácka roľa pod starým dielom, Oravcov zárubok, Rúbane, Kašubov zárubok, Rusňákova, Bystričné, Pastvova

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Ostrý vŕšok, Dávidíkova Kýčerka, Predná grapa, Riečne, Korčeková, Boďova Poľana, Mláky, Surovcovia, Tri kopce, Petreková, Úplaz, Chmelové, Nad Kýčerou, Štrbova kúpnica, U Priščov, Kurkula, Talapková hoľa, Plešková Vyšná, Jantošov zárubok, Zajacovia, Skaličné, Ďuriškovci, Nižná Pleškova, Grúň, Kamené, Hrady, Čerchla, Briežky, Chotár, Košarisko, Pod Kurcinkou, Pčelov, Breziny, Jedloviná, Štrbáky, Za Kmeťovkou, Pálenice, Črchla, Poľana, Nové lány, Huštiavny, Košariská, Rožňov, Pálené, Ricierova hoľa, Horeliská, Nižné lúky, Bodorov, Kotolnica, Nové diely, Vrchy, Laz, Bučáky, Rúbaniská, Paseky, Opáleniská, Kmeťovka, Staré pole, Pod Sviniarky, Frančiakov Hlávkov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Pod Horným poľom, Kurcinka, Kortisova roľa, Skladaná, Vyšný chotár, Za Doštenkou, Kupčovka, Podpčelov, Pastovník, Prtiská, Nové Zeme, Májov grúň, Pod borom, Dlhý Grún, Rebríky, Nad Košiarom, Osičiny, Kopanice, Jariabková, Vápenica, Kýčerka, Pálenice, Paseka, Dirgasov zárubok, Kučakov zárubok, V Konci, Poriečanská vyšná, Zákopčanský zárubok, Klutka, Majer, Proti Skalke, Brišova grapa, Kviatková, Janečkov zárubok, Gáborov zárubok, Gabanov zárubok, Radikálne, Suchá hora, Špitály, Koleňová, Okálkin vrch, Vojtášková grapa, Kolísky, Pod hôrkou, Zasihlie, Vygrisov zárubok, Dachová, Gajdošov zárubok, Ogonovka, Medzi Magurkami, Úradníkov grúň, Michalkov zárubok, U Kubušov, Gonduľa, Pod Úšustom, Pečarkov zárubok, Oselný vrch, Radikalne, Roveň proti mestu, Maslákov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Kubanovia, Valkovka, Kurnička, Krčmiská, Lusňakov zárubok, Kolenová Raľa, Maslákov zárubok, Fedorov, Špalkov zárubok, Časnákovka, Hoľa, Nižná Okálka, Mravčiakov vrch, Časnakovská, Zasihlianka, Šimákova grapa, Fedorov vrch, Vatriska, Babinec, Grúň, Drapov zárubok, Obecný les, Výlupková Roľa, Polhoranka, Kišikov zárubok, Kubanov zárubok, Vyšné lúky, Urbanov zárubok, Riečka, Ryboňov zárubok, Cerchle, Ležoviská, Hoľa, Pod Zaruby, Za Kurcinkou, Pazderov zárubok, Dunajcov zárubok, Za Vahonovom, Čertežanská Magura, Višňakov zárubok, Rovná, U Chlebka, Grune, Mláky, Sihly, Laz, Liptovka, Stratenice, Florekova jama, Okálka, Targance, Zajurčovo, Lany, Bacmaňákov zárubok, Pod Klutkou, Podnacinka, Čertež, Pod Chatou, Pod Moldovenínom, Jurgačov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Laz, Ferkov zárubok, Rovný Beskyd, Opalenisko, Babinská, Cerchla, Jendrišákov zárubok, Kurcinovka, Les Okálka, Jurovky, Kotelnica, Dunajovcov zárubok, Školov zárubok, Kubanovka, Šimrov, Smrečiny, Rovne, Lúžek, Bor, Olexov, Pod Oselné, Maršálkov grúň, Mrožkovanov zárubok, Sucháňov zárubok, Kliňanka, Šoltýske lány, Vrch Jedličky, Laziská, Tabačský, Tulejová, Priehyba, Badárová, Zasihlé, Pod Salatka, Mroščakov zárubok, Kalužnický, Knapová, Háj, Rakytiny, Záhradnícka vyšná, Belkovka, Rovné, Košiarky, Mičkov zárubok, Kotlina, Jandrončíková, Vranovský, Za borom, Bugajová, Za vrchom, Bor, Vranovský, Breznická, Vyšné Jelenie, Majdová, Zajovka, Skaličanský, Vaškovský, Polanka, Pod Záruby

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Úradníkov vrch, Mydlová jama, Čmelka, Zrazy, Na veterni, Roveň, Vahanovec, Lány, Úboč, Starý mlyn, Ku šopám, Konšovka, Krkoška, Za chlievy, Predné kaňovky, Záhradnícka nižná, Kopáčkov zárubok, Hanzľov, Kliešťovská, Jaseniny, Michalkov, Buchtov kopec, Slaničanová, Poriečie, Targoška, Mlačno, Jackovky, Nad mlynom, Palenice, Polianky, Jelšiny, Spalená, Odmerky niže Bystričana, Ďuritský, Bory, Kusová, Črchle, Horská, Pod Jelením, Čamborkov zárubok, Záhradnická vyšná, Sobolský, Šľachtovky, Hájisko, Hladká, Uhliská, Skalka, Dudášová, Priehaliny, Svätá zem, Knapov zárubok, Pavčová, Juríčky, Bakalová, Vaškovský, Za stavanie, Repková, Stavčiská, Hajka, Kafunský

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Párnice, Chlebkov zárubok, Jaškovský, Škovranová, Zásihlie, Kampová, Korytina, Guľašová, Mišova, Mišiarky, Sosnovka, Črchľa, Štefúnov, Labantský, Za lázkami, Kamenný vŕšok, Široký grúň, Horná roľa, Močiare pred Bahnom, Vronovka - Gerkovka, Sádlova roľa, Školnica, Knapov zárubok, Čierna mláka, Grobarčíkovka, Jamy, Grúň, Jamy, Sádlova roľa, Dubinské, Budinovka, Lengy, Orfelky, Pod Kamenným vŕškom, Stančová od Volárky, Pálenica, Zadné nové diely, Krkoškuľa, Čerchle, Košariská, Košariská predné, Predný zimník, Ostredok, Mroščákov zárubok, Černiakovka, Pálenica, Poľana okolo Medvedieho, Rusnácky jarok, Košariská zadné, Lány, Ralná Poľana, Za Suchým, Nižná Slovíkova roľa, Sirkovka a Mardeľovka, Kačinec, Jama, Stančová od Ustianského, Nad Leštinkou, Skalka, Práchnité

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Okrúhla poľana, Mareňakovka, Lipiakovka, Predná Nadjurčová, Kopec, Klepakovka, Jamky, Pápežky, Košariská, Kostolná, Za Pavličkou, Košariská, Od Hájky, Hrádok, Bratkovčík, Na prepadlinách, Kovalínec, Pri Buku, Labudovka, Vorkovka, Grapa, Čerchľa osada Matejíčkovia, Nosková - Močiare, Frančákovka, Pod Pálenicou, Frankovka, Príboj, Zagurka, Jamy, Kaňov, Košariská, Štefunov, Šťaviny, Plav, Gnipov Bôrik, Gluchova roľa, Polianka, Črchlica, Hodoňovia, Ponad ohradu, Bratkov na Hrnčiarskom, Na Martincovom, Turacovka, Kútiny, Motykovka, Jarok zpred Bahna, Borovka, Kotliny, Sadlova roľa, Záhrady, Latkovka, Od mlyna, Pod zrazom, Polianka, Solisko, Pod Rohoľou, Žlebovité, Košariská, Kotliny, Hlboké košarisko

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Vyše vŕšku, Veľhora, Ďuračkovia, Bahno, Kučné pole, Nové diely prostredné, Pod Košariskami, Pod Kýčerou, Predná kotelnica, Predná Poľana, Arganová, Nadávky v Jedlinách, Dupakovka a Gondovka, Halkovka, Kolčakovka, Šurckovka, Pod Kadlubom, Zadná Nadjurčová, Novina, Polianka, Bôr, Za kopcom, Pod Olešovkou, Šipruň, Pod Uhliskom, Brezníky, Gluchová roľa, Trieblová, Uhliská, Nové diely predné, Pod pasienkom, Kyčerka, Laluhové, Ponad Sihly, Sádlová roľa, Pod Račou, Pod Zelenou, Čertovo koleso, Mlaď, Bukoviny, Barancov kút, Pri hospodárskom dvore, Slovíkova roľa, Rambalová, Dolu grúňom, Medveďky, Krivonosova poľana, Jaseníky, Za vŕškami, Kukuriská, Ohrady, Starý kvartieľ, Pod Čmelkou, Paseky, Zadný zimník, Nové diely zadné, Okolo Jelešne, Spolno, Havrilka, Zadný Bratkov

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Grešovka, Nové Rale, Nižné Jelenie, Krivánik, Hoľa, Jamy, Za Kičerou, Hlboké, Kadašová, Imrikovka, Kráčiny, Pupčava, Dolné Žihľavy, Zadná kotelnica, Gojovka, Lašťakovka, Ohrada, Košútova roľa, Slamková, Škoriaková, Mláky, Košariská prostredné, Predný Bratkov, Noviny, Uhliská, Rovne, Pálenice, Krivonosov, Volárka, Starý Laz, Predná, Pred Brezinami, Pod Hrádkom, Kotelnica, Zadná Ďurdinová, Ninatín, Čerchľa, Lieštiny, Mäkčiny, Vŕšok

Podobné, CHKO Horná Orava:

1787x turistika, 1249x miesto, 204x orientačný bod, 92x strom, 77x turistické informácie, 36x poľovnícky posed, 34x orientačná mapa, 33x prístrešok, altánok, 16x chranený strom, 15x ohnisko, 15x atrakcia, 9x miesto na piknik, 4x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.