Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Brehy, Šindliarky, Slanická Osada, Kotolnice, Kapustniská, Zalipňák, Pri škole, Ústie nad Priehradou, Priehrada, Brehy, Kratiny, Prístav, Raganov mlyn, U Drľaka, Mičianovia, Priosie, Jančulova, Solisko, Slaná Voda, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia, Holienkovia, Machajové, Mazúrovia, Kraviarky, U Sobolov, Mackova roľa, Sporinskovia, Holienkova, Šadibolovia, Predná Ďurdinová, Miškovia, Sobolová, Brhlová, Pochybov zárubok, Nová Bystrica, Granátov zárubok, Fulierovia, Hančinovia, Jančulovia, Pišojovia, Slukov zárubok, Závodskovia, Kubínov zárubok, Dedovka, Šulganov zárubok, Pod kostolom, Kučákov zárubok, Novoťanka, Mrožčakov zárubok, Roveň, Krasničky, Lány, Kubušov zárubok, Chlebov zárubok, Švancari, Úboč, Janelov zárubok, Klimčíkova raľa

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Sirov zárubok, Grúň, Revajov zárubok, Oravica, Oravice, Terchovnica, Vyšný koniec, Osada Gažovia, Kozov zárubok, Kádašová, Mazurský, Hoľa, Sopkov, Slivkovský, Hulákovia, Fuskov, Tatarkovka, Gluchovka, Kotliny, Sihelné, Krajisko, Dlhé, Staré hájisko, Kanisov, Hájovňa Vajdovky, Prelecz Glinka-Novoť, Hájovňa Krušetnícky bor, Záruby od poludnia, Klobučná, Malá Havrania, Grúne, Roveň, Vojenské, Paseka, Hruštinka, Lány, Piaskowa Polana, Kykula, Janoška, Hladký vrch, Hažov, Radvanky, Grapy, Valkov, Kopčisko, Mičov, Kykula, Gorilov, Valkov vrch, Vysoký breh, Podolákov, Margušov, Zadné jamy, Blažejovec, Zadky, Predné jamy, Oselné, Rubaň, Pri mostiku, pod Kamennou

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Pitkové, Madajka, Gorilov, Gerov, Ščibalov, Štamburg, Jamy, Kriváň za potokom, Dlužiny, Stožok, Šlapkov, Doliny od jarku, Zábahnia predné, Doliny od Lavkovského, Nad Magelom, Ráztoky, Mláky, Kratiny, Za Ostrým vrchom, Vyšné hony, Nižné hony, Zábahnia stredné, Kamenitá, Richtárka, Luh, Rovienky, Grapy, Šnúry, Úvratec, Zábahnia zadné, Kriviny, Nižná Úboč, Horekončia, Drožčiakov vrch, Kubošovo, Pršetnica, Solková, Grúne, Vyšná Šoltýska, Randová, Kalfasová, Grúň, Nižná Šoltýska, Šubjaková, Glovníková, Šubjaková, Vyšná Šoltýska, Vyšná Šoltýska, Jackovky, Kotrisova u Lachov, Starý Brevník, Grúň, Srubitá, Boďová, Michalcovia, Peťkovia a Pradenovia, Pod Magurky, Mackovia na vrchu, Sobolova, Bubnová

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Romaníkova, Čerchľa, Petkova roľa, Šumska roľa, Glovníková, Kubešov vrch, Romaníkova roľa, Chalúpková, Mutnianka, Hoľa, Priehon, Peťková, Brevník, Mackova, Šumská roľa, Surovina, Strapáčova, Nižná Šoltýska, Mackova, Romaníkova, Peťková roľa, Andrisova, Pastvova roľa, Surovisko, Pokrývkova, Sečisko, Romaníkova, Sabatka a Čerchľa, Kotrisová, Podolinská, Rača, Klanicovia, Podžleby, Sobolova, Hančinova, Nižná Starohradská, Hrubá, Zadná, Vojtková mláka, Zdechlová, Sluková, Ústrig, Pod Sečiskom polianky, Peťkova roľa, Frančiakov zárubok, Pleškov Nižná, Jelenčiakova Poľana, Danihlovci, Marunovia, Klapuška, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Timkova roľa, Zadná grapa, Od Tisového, Kuricovia, Podhybov zárubok, Holienčinovia, Hohlovky, Pod Kýčerou, Dutková, Čepelovci, Miškov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Zemanov zárubok, V zrúbanom, Pod Vyšnými Hohlovkami, Lučiaková Romaníková, Za Muškovou mlákou, Kyčerky, Medzipríval, Na čele, Sajdovia, Rusňačky, Jažovce, Balačín, Kornádkova dolina, Vyšné Uhliská - Briendové, Danihelka, Šarady, Janikovia, Gemeľov, Pálenice, U Brandýsov, Pakšov, Podháj, Pokrývkova roľa, Pod Smrekovkou, Kotrisova, Banička, Bystričné, Bardáčová, Ku Okresancu, Od príslopka, Staňovci, Šaradia, Krištofovie, Plešková, Granátovia, Timkova, Nad skopovou, Prival, Uhlisko, Novosad, Korčekova, Pod grapom, Pokrývkova, Vyšná mohyla, Pod Brýzgalkami, Majeríčka, Poništovci, Pavelkov zárubok, Baníkov zárubok, Martinskov zárubok, Cádrovia, Chvastkovci, Rechtoríkovia, Pastvy, Škútovia, Krchovia, Grúň, Pod Starým dielom v Tisovom, Kotvasovia, Halvonka, Bardačov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Sajdovia, Cadrov zárubok, V Krchovom kúte, Pánske šlógy, Sporinský zárubok, Matejašovia, Kráľovská, Kotrisova, Kašubov, Pavelkov, Pleškova, Grapa prostredná, Na Cabajku, Turčianky, Pastvova, Od Ricierovej, Rapčová Čerchľa, Andrisová, Škutky, Hruškuliakovia, Poništovia, Timková, V Májovom grúni, Bardáčov zárubok, Flajšová, Jasenovská, Sajdov zárubok, Vyšná Starohradská, Chmúrov jarok, Nová Bystrica, Rusnákova roľa, Mordárky, Na chmelovú Obšívaných, Mrvova, Mazúrove lazy, Pod Starým dielom, Skopová na Neslúchanom, Brandysovia, Zadný Májov, Šadibolová hoľa, Hlávkov zárubok, Pokrývkova, Buchovci, Oravský Beskyd na Demianovej, Slezákova hoľa, Gregušova Poľana, Marunova roľa, Košariská, Za Hohlovkami pri Čerchli, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Mihovia, Rusnáčky, Nová Bystrica, Andrisova roľa, Starý diel, Skaličianky, Holešovia, Romanovia, Hanzové jamky, Talapkov zárubok, Varínčak

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Pod Vlčovou, Hričov, Predná, Berešova, Prostredná Slezácka hoľa, Pod Cabajkou, Marunove konce, Kút, Kúpnica na Skopovej, Chmúrovia, Ďuračkova roľa, Budín, Danková, Rechtoríkova Poľana, Martinsko - Zemanov hon, Pri jedli, Kasakovia, Frančiakov, Ďuranovo, U Labušov, Nad Kuricom, Mohylovia, Ricierky, Za Medvedím ku Studenej vode, Mordárovia, Na Žihľave, Polianka, Na Hvizdákovo, Poľana, Nemcovia, Medzi Hohlovkami, Harvelka, Bystričné, Bardačová, Čavajdovia, Pinčiarovci, Pod Vartiskom, Šarady, Jančulova kúpnica, Májov, Romanov, Korčeková Čerchľa, Od Šaradia, Rapčova Kúpnica, Mackurovia, Peťková, Beskyd pri Trojačke, Vangorovia, Okrúhlica, Nižné uhliská, Brhlovky, Vyšná Pleškova, Flajšová, Pokrývková, Judáci, Klátie, Bisahova, V Skaličnom od Šimkovho, Kubičinovia, Kotriská, Šumská, Chalúpkova

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Buchova hora, Kurkula, Úplaz, Rusnácka roľa pod starým dielom, Bystričné, Pastvova, Zajacovia, Plešková Vyšná, U Priščov, Jelenčiakova Kýčerka, Ponad Čipčík, Nová cesta, Martiniskov zárubok, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Kašubov zárubok, Cholvarky za Cabajku, Barbačov, Oravcov zárubok, Nižná Pleškova, Ondráška, Novosadovci, Pod Repiskom, Pri Hohlovkách, Boďova Poľana, Grúň, Na Smrekovcoch, Dávidička, Do Bystričného, Rusňákova, Kolenove Brýzgalky, Pod Suchá, Riečne, Predná grapa, Strapáčova roľa, Švajcovia, Ostrý vŕšok, Tri kopce, Dávidíkova Kýčerka, Ricierova, Vlčová, Chmelové, Rajnohová jamka, Repisko, Korčeková, Šloga, Klieštovia, Vychylovská hoľa, Nad Kýčerou, Marunova roľa, Štrbova kúpnica, Na Neslúchanom, Jantošov zárubok, Jurkov, Miškov a Oravcov, Riečnica, Oravcov zárubok, Pri buku, Petreková, Talapková hoľa, Žihľavy

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Jančulova roľa, Rúbane, Ďuriškovci, Chmúrová, Skaličné, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Rajnohova jamka, Rusňákova, Bisahová, Labošovci, Smrtovisko, Mláky, Jamy, Od Pokrývkovej, Sobolova, Buková, Surovcovia, Poľana, Pálené, Nad Košiarom, Kopanice, Osičiny, Paseka, Skladaná, Rúbaniská, Kortisova roľa, Pálenice, Kotolnica, Horeliská, Kmeťovka, Košariská, Májov grúň, Ricierova hoľa, Jedloviná, Podpčelov, Staré pole, Pčelov, Vyšný chotár, Čerchla, Prtiská, Breziny, Za Doštenkou, Hrady, Laz, Briežky, Črchla, Pastovník, Rožňov, Pod Kurcinkou, Rebríky, Bodorov, Nižné lúky, Pod Sviniarky, Nové Zeme, Kamené, Kýčerka, Sviniarky, Štrbáky, Vápenica, Nové diely

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Chotár, Dlhý Grún, Opáleniská, Frančiakov Hlávkov zárubok, Nové lány, Za Kmeťovkou, Pálenice, Vrchy, Pod borom, Jariabková, Košarisko, Huštiavny, Bučáky, Kurcinka, Paseky, Pod Horným poľom, Kupčovka, Kubanovia, Kurcinovka, Majer, Vyšné lúky, Dirgasov zárubok, Okálka, Bacmaňákov zárubok, Vygrisov zárubok, Obecný les, Výlupková Roľa, Suchá hora, Pazderov zárubok, Časnakovská, Maslákov zárubok, Kýčera, Šimrov, Jendrišákov zárubok, Hoľa, Cerchle, Fedorov vrch, U Kubušov, Gáborov zárubok, Čertež, Drapov zárubok, Grúň, Kolísky, Pod hôrkou, Vojtášková grapa, Olexov, Michalkov zárubok, Stratenice, Janečkov zárubok, Ryboňov zárubok, Proti Skalke, Surov, V Konci, Dunajcov zárubok, Zasihlie, Višňakov zárubok, Zákopčanský zárubok, Za Vahonovom, Mrožkovanov zárubok, Bor

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Pod Zaruby, Smrečiny, Brestovka, Polhoranka, Koleňová, Maršálkov grúň, Pod Oselné, Mláky, Les Okálka, Podnacinka, Pečarkov zárubok, Rovný Beskyd, Kotelnica, Gonduľa, Kubanov zárubok, Okálkin vrch, Špitály, Poriečanská vyšná, Kviatková, Oselný vrch, Laz, Pod Chatou, Pod Moldovenínom, Strakov vrch, Juríková, Sucháňov zárubok, Valkovka, Nižná Okálka, Florekova jama, Rovne, Jurovky, Riečka, U Chlebka, Rovná, Špalkov zárubok, Jurgačov zárubok, Kubanovka, Fedorov, Časnákovka, Roveň proti mestu, Urbanov zárubok, Ferkov zárubok, Krčmiská, Liptovka, Kučakov zárubok, Cerchla, Lany, Maslákov zárubok, Vatriska, Kurnička, Radikalne, Pod Úšustom, Pod Klutkou, Targance, Laz, Úradníkov grúň, Babinec, Lúžek, Zasihlianka, Gajdošov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Kišikov zárubok, Za Kurcinkou, Opalenisko, Kolenová Raľa, Klutka, Sihly, Lusňakov zárubok, Babinská, Radikálne, Zajurčovo, Kaňovky, Šimákova grapa, Kýčera, Kliňanka, Ležoviská, Školov zárubok, Ogonovka, Dunajovcov zárubok, Dachová, Gabanov zárubok, Grune, Mravčiakov vrch, Medzi Magurkami, Brišova grapa, Hoľa, Čertežanská Magura, Kopáčkov zárubok, Vaškovský, Bor, Pod Salatka, Jandrončíková, Rovné, Spalená, Svätá zem, Škovranová, Bugajová, Za borom, Črchle, Kafunský, Mydlová jama, Labantský, Čmelka, Skaličanský, Slaničanová, Polanka, Pod Jelením, Šoltýske lány, Jaškovský, Kampová, Korytina, Mišiarky, Jaseniny, Targoška, Vranovský, Lány, Záhradnícka nižná, Buchtov kopec, Za stavanie, Knapov zárubok, Juríčky

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Párnice, Repková, Stavčiská, Kalužnický, Tabačský, Knapová, Šľachtovky, Palenice, Vahanovec, Hladká, Za chlievy, Priehyba, Kamenné, Kliešťovská, Konšovka, Breznická, Zásihlie, Bory, Háj, Majdová, Uhliská, Rakytiny, Laziská, Vyšné Jelenie, Štefúnov, Jackovky, Priehaliny, Zasihlé, Na veterni, Chlebkov zárubok, Polianky, Sosnovka, Čamborkov zárubok, Nad mlynom, Sobolský, Michalkov, Vaškovský, Pavčová, Roveň, Zrazy, Guľašová, Dudášová, Črchľa, Pod Záruby, Predné kaňovky, Zajovka, Skalka, Mlačno, Úradníkov vrch, Hanzľov, Vranovský, Bakalová, Odmerky niže Bystričana, Košiarky, Jelšiny, Kotlina, Záhradnícka vyšná, Starý mlyn, Kusová, Belkovka

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Za vrchom, Mičkov zárubok, Tulejová, Horská, Krkoška, Ďuritský, Hájisko, Poriečie, Hajka, Mišova, Záhradnická vyšná, Ku šopám, Vrch Jedličky, Badárová, Úboč, Mroščakov zárubok, Predná kotelnica, Nové diely zadné, Jamy, Predná Poľana, Vyše vŕšku, Starý kvartieľ, Košariská, Nižná Slovíkova roľa, Pálenice, Práchnité, Nosková - Močiare, Stančová od Ustianského, Zadný Bratkov, Zadná Ďurdinová, Ohrada, Košariská zadné, Predný Bratkov, Spolno, Pod Pálenicou, Grapa, Kovalínec, Lengy, Okolo Jelešne, Kriváň, Od Hájky, Zagurka, Paseky, Nové diely prostredné, Pri hospodárskom dvore, Pálenica, Rusnácky jarok, Za vŕškami, Pod Olešovkou, Hoľa, Zadná Nadjurčová, Ponad ohradu, Dolu grúňom, Bôr, Dolné Žihľavy, Nadávky v Jedlinách, Horná roľa, Nové diely predné, Krivonosova poľana, Havrilka

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Krivonosov, Barancov kút, Košariská predné, Bučinka, Mareňakovka, Kačinec, Kráčiny, Lipiakovka, Kútiny, Od mlyna, Hoľa, Pod Zelenou, Jamy, Pod Račou, Kopec, Noviny, Bratkov na Hrnčiarskom, Hrádok, Arganová, Kostolná, Lány, Sádlová roľa, Grobarčíkovka, Hlboké, Veľhora, Labudovka, Polianka, Medveďky, Záhrady, Pod Kadlubom, Čertovo koleso, Pod Čmelkou, Črchlica, Za Kičerou, Polianka, Kvakovka, Krkoškuľa, Čerchľa, Volárka, Za kopcom, Frančákovka, Príboj, Štefunov, Košútova roľa, Gluchova roľa, Laluhové, Trieblová, Solisko, Pri Buku, Kučné pole, Za Jelešňou, Košariská, Pálenica, Pod Kýčerou, Starý Laz, Gojovka, Pod Uhliskom, Kľúč, Skalka, Slovíkova roľa

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Sádlova roľa, Čerchľa osada Matejíčkovia, Lieštiny, Lašťakovka, Okrúhla poľana, Kolčakovka, Kadašová, Latkovka, Ralná Poľana, Kamenný vŕšok, Krivánik, Šťaviny, Poľana okolo Medvedieho, Bahno, Košariská, Knapov zárubok, Šurckovka, Rovne, Kotliny, Vŕšky, Halkovka, Pod pasienkom, Nové Rale, Brezníky, Plav, Predná, Rambalová, Mlaď, Jaseníky, Frankovka, Šipruň, Klepakovka, Jamky, Za Pavličkou, Hlboké košarisko, Jamy, Sádlova roľa, Škoriaková, Za lázkami, Orfelky, Imrikovka, Čerchle, Grešovka, Grúň, Predný zimník, Turacovka, Sirkovka a Mardeľovka, Mroščákov zárubok, Košariská, Školnica, Polianka, Uhliská, Ninatín, Za Suchým, Kyčerka, Mláky, Magurka, Bratkovčík, Uhliská, Stará hora

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Motykovka, Kotliny, Pod Rohoľou, Nad Leštinkou, Zadná kotelnica, Dubinské, Ohrady, Pod Kamenným vŕškom, Kukuriská, Vorkovka, Jamy, Pod zrazom, Široký grúň, Černiakovka, Budinovka, Slamková, Žlebovité, Kotelnica, Predná Nadjurčová, Ponad Sihly, Stančová od Volárky, Novina, Košariská, Vronovka - Gerkovka, Skalka, Hodoňovia, Ďuračkovia, Jama, Kaňov, Pred Brezinami, Čierna mláka, Dupakovka a Gondovka, Na Martincovom, Ostredok, Pupčava, Pápežky, Gnipov Bôrik, Gluchová roľa, Zadné nové diely, Jarok zpred Bahna

Podobné, CHKO Horná Orava:

1743x turistika, 1278x miesto, 193x orientačný bod, 66x strom, 64x turistické informácie, 32x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 28x poľovnícky posed, 16x chranený strom, 13x ohnisko, 10x miesto na piknik, 8x atrakcia, 3x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.