Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Brehy, Šindliarky, Slanická Osada, Kapustniská, Kotolnice, Prístav, Kratiny, Priehrada, Brehy, Mičianovia, Zalipňák, Ústie nad Priehradou, Pri škole, U Drľaka, Gažovia, Machajové, Kraviarky, Jančulova, Raganov mlyn, Priosie, Slaná Voda, Chalúpkova roľa, Lachovia, Holienkovia, Talapkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Sobolová, Brhlová, Predná Ďurdinová, Sporinskovia, Miškovia, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Šadibolovia, Holienkova, Solisko, Fulierovia, Granátov zárubok, Jančulovia, Hančinovia, Nová Bystrica, Slukov zárubok, Pišojovia, Dedovka, Závodskovia, Kubínov zárubok, Šulganov zárubok, Kubušov zárubok, Krasničky, Roveň, Švancari, Novoťanka, Pod kostolom, Chlebov zárubok, Lány, Kučákov zárubok, Mrožčakov zárubok, Sirov zárubok, Janelov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Grúň, Klimčíkova raľa, Revajov zárubok, Oravice, Terchovnica, Oravica, Vyšný koniec, Kozov zárubok, Mazurský, Sopkov, Hoľa, Slivkovský, Kádašová, Fuskov, Hulákovia, Kotliny, Gluchovka, Tatarkovka, Sihelné, Krajisko, Dlhé, Staré hájisko, Kanisov, Prelecz Glinka-Novoť, Hájovňa Vajdovky, Hájovňa Krušetnícky bor, Záruby od poludnia, Klobučná, Grúne, Malá Havrania, Roveň, Vojenské, Požehov, Paseka, Črchľa, Hruštinka, Lány, Lesnianska hoľa, Piaskowa Polana, Ščibalov, pod Kamennou, Rubaň, Pitkové, Zadky, Radvanky, Valkov vrch, Hažov, Madajka, Kykula, Mičov, Kopčisko, Margušov, Vysoký breh, Valkov, Gorilov, Gorilov, Pri mostiku, Janoška, Oselné, Gerov

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Podolákov, Grapy, Predné jamy, Zadné jamy, Mláky, Šlapkov, Doliny od jarku, Štamburg, Za Ostrým vrchom, Ráztoky, Nižné hony, Jamy, Zábahnia predné, Stožok, Nad Magelom, Kriváň za potokom, Kratiny, Kamenitá, Zábahnia stredné, Doliny od Lavkovského, Luh, Kościółki, Vyšné hony, Dlužiny, Richtárka, Grapy, Kriviny, Złotnica, Úvratec, Šnúry, Zábahnia zadné, Rovienky, Drožčiakov vrch, Horekončia, Nižná Úboč, Kubošovo, Pršetnica, Kalfasová, Vyšná Šoltýska, Šubjaková, Randová, Nižná Šoltýska, Vyšná Šoltýska, Grúň, Glovníková, Solková, Grúne, Šubjaková, Bubnová, Rača, Sabatka a Čerchľa, Peťková, Romaníkova roľa, Jackovky, Hrubá Bučina, Pod Sečiskom polianky, Pod Magurkou, Kotrisová, Bývalá Krušetnická Hoľa, Romaníkova, Čerchľa

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Bývalá Klinianska hoľa, Zdechlová, Kotrisova u Lachov, Vojtková mláka, Michalcovia, Surovisko, Kubešov vrch, Šumská roľa, Nižná Šoltýska, Strapáčova, Peťkova roľa, Požehov, Šumska roľa, Starý Brevník, Srubitá, Mutnianka, Podolinská, Mackova, Pokrývkova, Ústrig, Pod Magurky, Zadná, Petkova roľa, Glovníková, Sečisko, Romaníkova, Peťkovia a Pradenovia, Nižná Starohradská, Romaníkova, Andrisova, Mackova, Chalúpková, Drapačka, Krušetnická priehyba, Sobolova, Grúň, Pośredni Grzbiet, Boďová, Vyšná Šoltýska, Surovina, Pastvova roľa, Sobolova, Hančinova, Podžleby, Priehon, Klanicovia, Mackovia na vrchu, Peťková roľa, Brevník, Sluková, Rusnáčky, V zrúbanom, Pavelkov zárubok, Pálenice, Ricierky, Kotvasovia, Nad Kuricom, Nemcovia, Majeríčka, Halvonka, Cadrov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Rapčova Kúpnica, Krchovia, Danková, Banička, V Skaličnom od Šimkovho, Hlávkov zárubok, U Labušov, Jelenčiakova Poľana, Kasakovia, Zadná grapa, Krištofovie, Jažovce, Peťková, Danihelka, Od príslopka, Vyšná Pleškova, Predná, Marunovia, Pod grapom, Baníkov zárubok, Lučiaková Romaníková, Pokrývková, Pod Vlčovou, Kúpnica na Skopovej, Pod Kýčerou, Šarady, Flajšová, Sajdovia, Škutky, Plešková, Miškov zárubok, Sajdovia, Bystričné, Bardáčová, Andrisová, Granátovia, Brhlovky, Kyčerky, Pokrývkova, Za Medvedím ku Studenej vode, Martinsko - Zemanov hon, Skaličianky, Ďuranovo, Na chmelovú Obšívaných, Varínčak, Timkova roľa, Talapkov zárubok, Staňovci, Pod Smrekovkou, Čavajdovia, Dutková, Od Šaradia, Pod Starým dielom v Tisovom, Sporinský zárubok, U Brandýsov, Vangorovia, Na Cabajku, Berešova, Pod Vyšnými Hohlovkami, Pakšov, Bardačov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Pastvy, Poništovia, Janikovia, Jančulova kúpnica, Novosad, Bisahova, Frančiakov zárubok, Rusňačky, Pleškov Nižná, Hruškuliakovia, Romanov, Ku Okresancu, Andrisova roľa, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Mazúrove lazy, Rechtoríkovia, Cádrovia, Timková, Šadibolová hoľa, Váňovský Kút, Hohlovky, Kašubov, Pavelkov, Kubičinovia, Ďuračkova roľa, Oravský Beskyd na Demianovej, Polianka, Pokrývkova roľa, Kornádkova dolina, Medzipríval, Slezákova hoľa, Nižné uhliská, Mordárky, Chalúpkova, Pod Brýzgalkami, Korčekova, Na Hvizdákovo, Škútovia, Na čele, Marunova roľa, Klátie, Poľana, Klapuška, Vyšná mohyla, Nová Bystrica, Šumská, Starý diel, Mrvova, Zemanov zárubok, Pod Cabajkou, Marunove konce, Buchovci, Pri jedli, Od Ricierovej, Pokrývkova, Kuricovia, Medzi Hohlovkami, Hričov, Mordárovia, Skopová na Neslúchanom, Korčeková Čerchľa, Matejašovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Pastvova, Za Muškovou mlákou, Čepelovci, Okrúhlica, Romanovia, Pod Starým dielom, Gemeľov, Grapa prostredná, Uhlisko, Hanzové jamky, Na Žihľave, Poništovci, Podhybov zárubok, Rechtoríkova Poľana, Balačín, Chmúrovia, Mackurovia, Od Tisového, Mihovia, Kráľovská, Prostredná Slezácka hoľa, Kotriská, Vyšné Uhliská - Briendové, Chmúrov jarok, Frančiakov, Danihlovci, Podháj, Holešovia, V Krchovom kúte, Nová Bystrica, Vyšná Starohradská, Jasenovská, Zadný Májov, Pod Vartiskom, Rusnákova roľa, Za Hohlovkami pri Čerchli, Holienčinovia, Pánske rúbanisko, Brandysovia, Chvastkovci, Budín, Nad skopovou, Sajdov zárubok, Šaradia, Pleškova, Harvelka, Beskyd pri Trojačke, Kotrisova, Timkova, Bardáčov zárubok, V Májovom grúni, Kotrisova, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Mohylovia, Martinskov zárubok, Bystričné, Bardačová, Rapčová Čerchľa, Šarady, Flajšová, Pinčiarovci

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Plachtová, Judáci, Gregušova Poľana, Turčianky, Košariská, Prival, Smrtovisko, Repisko, Kolenove Brýzgalky, Jančulova roľa, Jurkov, Vychylovská hoľa, Klieštovia, Dávidíkova Kýčerka, Pod Suchá, Pri Hohlovkách, Chmelové, Riečnica, Ráztoka, Cholvarky za Cabajku, Rusňákova, Pastvova, Surovcovia, Oravcov zárubok, Buková, Predná grapa, Zajacovia, Strapáčova roľa, Grúň, Martiniskov zárubok, Rajnohová jamka, Rajnohova jamka, U Priščov, Sobolova, Jamy, Boďova Poľana, Dávidička, Bystričné, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Kašubov zárubok, Riečne, Nižná Pleškova, Rúbane, Chmúrová, Bisahová, Jantošov zárubok, Barbačov, Na Smrekovcoch, Plešková Vyšná, Rusňákova, Ďuriškovci, Na Neslúchanom, Pri buku, Šloga, Žihľavy, Tri kopce, Ondráška, Od Pokrývkovej, Nová cesta, Švajcovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Pod Repiskom, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Ricierova, Marunova roľa, Korčeková, Petreková, Vlčová, Buchova hora, Skaličné, Miškov a Oravcov, Kurkula, Novosadovci, Rusnácka roľa pod starým dielom, Labošovci, Ponad Čipčík, Mláky, Štrbova kúpnica, Jelenčiakova Kýčerka, Talapková hoľa, Oravcov zárubok, Úplaz, Do Bystričného, Nad Kýčerou, Ostrý vŕšok, Paseka, Nové Zeme, Štrbáky, Čerchla, Za Doštenkou, Za Kmeťovkou, Vyšný chotár, Bodorov, Májov grúň, Frančiakov Hlávkov zárubok, Huštiavny, Skladaná, Kamené, Vrchy, Opáleniská, Pod Sviniarky, Kortisova roľa, Pálenice, Pálené, Pod borom, Jedloviná, Rebríky, Nové diely, Nové lány, Poľana, Dlhý Grún, Laz, Breziny, Kmeťovka, Chotár, Osičiny, Prtiská, Nad Košiarom, Pod Kurcinkou, Kurcinka, Hrady

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Kupčovka, Vápenica, Staré pole, Briežky, Košarisko, Jariabková, Nižné lúky, Pálenice, Pod Horným poľom, Košariská, Črchla, Paseky, Kýčerka, Horeliská, Kopanice, Rúbaniská, Pčelov, Rožňov, Kotolnica, Podpčelov, Bučáky, Ricierova hoľa, Pastovník, Proti Skalke, Kotelnica, Rovne, Pod Oselné, Šimákova grapa, Radikálne, Janečkov zárubok, Rovný Beskyd, Bacmaňákov zárubok, Čertež, Ryboňov zárubok, Cerchle, Pod Chatou, Florekova jama, Zasihlie, Maršálkov grúň, Maslákov zárubok, Lúžek, Radikalne, Laz, Dunajovcov zárubok, Grúň, Medzi Magurkami, Poriečanská vyšná, Bor, Rovná, Šimrov, Vatriska, U Kubušov, Čertežanská Magura, Dirgasov zárubok, Sihly, Okálkin vrch, Špalkov zárubok, Fedorov, Okálka, Michalkov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Maslákov zárubok, Ogonovka, Kviatková, Fedorov vrch, Jendrišákov zárubok, Kolísky, Brišova grapa, Kurcinovka, Babinec, Pazderov zárubok, Gajdošov zárubok, Polhoranka, Smrečiny, Oselný vrch, Dachová, Višňakov zárubok, Suchá hora, Mláky, Kubanovka, Pečarkov zárubok, Liptovka, Vojtášková grapa, Nižná Okálka, Olexov, Špitály, Drapov zárubok, Hoľa, V Konci, Sucháňov zárubok, Kubanov zárubok, Obecný les, Koleňová, Klutka, Grune, Zajurčovo, Gáborov zárubok, Ferkov zárubok, Stratenice, Zákopčanský zárubok, Roveň proti mestu, Kolenová Raľa, Jurgačov zárubok, Valkovka, Gonduľa, Cerchla, Školov zárubok, Babinská, Opalenisko, Kliňanka, Kurnička, Úradníkov grúň, Zasihlianka, Ležoviská, Časnakovská, Mravčiakov vrch, Lusňakov zárubok, Krčmiská, Pod hôrkou, Vygrisov zárubok, Kišikov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Pod Úšustom, Časnákovka, U Chlebka, Gabanov zárubok, Majer, Les Okálka, Urbanov zárubok, Lany, Výlupková Roľa, Vyšné lúky, Podnacinka, Riečka, Mrožkovanov zárubok, Targance, Dunajcov zárubok, Pod Moldovenínom, Kučakov zárubok, Hoľa, Kubanovia, Pod Klutkou, Laz, Za Vahonovom, Za Kurcinkou, Jurovky, Pod Zaruby, Mišova, Bory, Vyšné Jelenie, Črchľa, Jaseniny, Kusová, Poriečie, Čmelka, Michalkov, Kampová, Uhliská, Svätá zem, Hajka, Kliešťovská, Ku šopám, Mičkov zárubok, Targoška, Hladká, Úradníkov vrch, Úboč, Šoltýske lány, Konšovka, Skalka, Vranovský, Párnice, Priehyba, Jackovky, Za vrchom, Skaličanský, Hájisko, Zajovka, Vrch Jedličky, Knapová, Breznická, Kopáčkov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Mlačno, Buchtov kopec, Guľašová, Rakytiny, Zásihlie, Črchle, Jaškovský, Pod Záruby, Škovranová, Mišiarky, Lány, Nad mlynom, Vaškovský, Juríčky, Sosnovka, Slaničanová, Bugajová, Pod Jelením, Za borom, Jelšiny, Dudášová, Záhradnická vyšná, Jandrončíková, Krkoška, Mroščakov zárubok, Zrazy, Korytina, Pavčová, Zasihlé, Šľachtovky, Vranovský, Pod Salatka, Roveň, Priehaliny, Starý mlyn, Sobolský, Horská, Predné kaňovky, Kotlina, Háj, Bakalová, Laziská, Belkovka, Čamborkov zárubok, Kalužnický, Košiarky, Štefúnov, Majdová, Odmerky niže Bystričana, Mydlová jama, Labantský, Záhradnícka nižná, Hanzľov, Knapov zárubok, Vaškovský, Za stavanie, Bor, Spalená, Na veterni, Chlebkov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Ďuritský, Rovné, Stavčiská, Kafunský, Záhradnícka vyšná, Za chlievy, Badárová, Polianky, Palenice, Tulejová, Tabačský, Polanka, Vahanovec, Repková, Kučné pole, Za Suchým, Černiakovka, Na prepadlinách, Okolo Jelešne, Kaňov, Za lázkami, Pod Hrádkom, Grúň, Pod Rohoľou, Kotliny, Orfelky, Močiare pred Bahnom, Čerchľa, Záhrady, Kačinec, Pod Zelenou, Šurckovka, Pálenica, Kovalínec, Havrilka, Nové diely zadné, Labudovka, Nižné Jelenie, Mareňakovka, Kútiny, Pri Buku, Vyše vŕšku, Jamy, Veľhora, Štefunov, Pod Kamenným vŕškom, Pupčava, Šipruň, Solisko, Rusnácky jarok, Príboj, Pálenice, Nosková - Močiare, Pod Kýčerou, Skalka, Košariská, Školnica, Klepakovka, Čertovo koleso, Ďuračkovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Halkovka, Uhliská, Pod Pálenicou, Žlebovité, Zadný zimník, Predná, Dolu grúňom, Sádlová roľa, Od Hájky, Jama, Grešovka, Pod Košariskami, Ralná Poľana, Nové diely prostredné, Za kopcom, Jarok zpred Bahna, Košariská, Zadný Bratkov, Hrádok, Paseky, Hodoňovia, Črchlica, Jamy, Pod Uhliskom, Stančová od Volárky, Grobarčíkovka, Medveďky, Frankovka, Nižná Slovíkova roľa, Široký grúň, Košariská, Knapov zárubok, Košariská, Krivánik, Arganová, Nadávky v Jedlinách, Mlaď, Vorkovka, Ohrady, Ostredok, Mroščákov zárubok, Pod pasienkom, Ponad ohradu, Kyčerka, Kotliny, Kopec, Gluchová roľa, Pápežky, Polianka, Čerchle, Vronovka - Gerkovka, Košariská, Hlboké košarisko, Ponad Sihly, Imrikovka, Gnipov Bôrik, Gojovka, Lieštiny, Trieblová, Jamy

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Polianka, Bukoviny, Lány, Polianka, Kotelnica, Pod Kadlubom, Sirkovka a Mardeľovka, Kukuriská, Práchnité, Kolčakovka, Šťaviny, Kamenný vŕšok, Bratkov na Hrnčiarskom, Dupakovka a Gondovka, Latkovka, Pod Račou, Kráčiny, Poľana okolo Medvedieho, Lipiakovka, Okrúhla poľana, Sádlova roľa, Za Kičerou, Turacovka, Od mlyna, Košariská predné, Nové Rale, Jamky, Borovka, Pálenica, Gluchova roľa, Ninatín, Čierna mláka, Motykovka, Starý kvartieľ, Kostolná, Rambalová, Krkoškuľa, Bahno, Za Pavličkou, Brezníky, Predná Nadjurčová, Grapa, Dubinské, Pri hospodárskom dvore, Košariská zadné, Slovíkova roľa, Lengy, Sadlova roľa, Bôr, Budinovka, Horná roľa, Predná Poľana, Na Martincovom, Predná kotelnica, Novina, Pod Čmelkou, Plav, Zadná Nadjurčová, Zagurka, Hoľa

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Rovne, Sádlova roľa, Za vŕškami, Bratkovčík, Krivonosov, Spolno, Krivonosova poľana, Frančákovka, Kadašová, Nové diely predné, Uhliská, Stančová od Ustianského, Barancov kút, Jaseníky, Pred Brezinami, Pod Olešovkou, Nad Leštinkou, Starý Laz, Čerchľa osada Matejíčkovia, Jamy, Predný zimník, Zadné nové diely, Hlboké, Pod zrazom, Laluhové, Zadná Ďurdinová, Dolné Žihľavy, Zadná kotelnica, Lašťakovka, Ohrada, Košútova roľa, Volárka, Slamková, Škoriaková, Mláky, Košariská prostredné, Predný Bratkov, Noviny, Pod Pavlíčkami, Kubicovo

Podobné, CHKO Horná Orava:

1791x turistika, 1249x miesto, 204x orientačný bod, 92x strom, 77x turistické informácie, 36x poľovnícky posed, 35x prístrešok, altánok, 34x orientačná mapa, 17x atrakcia, 16x chranený strom, 15x ohnisko, 9x miesto na piknik, 4x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.