Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Brehy, Kotolnice, Slanická Osada, Šindliarky, Kapustniská, Priehrada, Brehy, Mičianovia, Zalipňák, Prístav, Raganov mlyn, Kratiny, Jančulova, Ústie nad Priehradou, Pri škole, U Drľaka, Machajové, Gažovia, Priosie, Kraviarky, Solisko, Slaná Voda, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia, Holienkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Sporinskovia, Holienkova, Kostolná, Sobolová, Brhlová, Šadibolovia, Predná Ďurdinová, Miškovia, Jančulovia, Fulierovia, Hančinovia, Granátov zárubok, Nová Bystrica, Slukov zárubok, Pišojovia, Závodskovia, Šulganov zárubok, Kubínov zárubok, Dedovka, Krasničky, Chlebov zárubok, Roveň, Švancari, Mrožčakov zárubok, Novoťanka, Lány, Kučákov zárubok, Pod kostolom, Kubušov zárubok, Janelov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Grúň, Sirov zárubok, Klimčíkova raľa, Revajov zárubok, Vyšný koniec, Oravica, Oravice, Terchovnica, Kozov zárubok, Hoľa, Slivkovský, Kádašová, Mazurský, Sopkov, Fuskov, Hulákovia, Tatarkovka, Kotliny, Gluchovka, Sihelné, Dlhé, Krajisko, Staré hájisko, Kanisov, Hájovňa Vajdovky, Hájovňa Krušetnícky bor, Prelecz Glinka-Novoť, Záruby od poludnia, Klobučná, Grúne, Malá Havrania, Vojenské, Roveň, Požehov, Paseka, Črchľa, Hruštinka, Lány, Lesnianska hoľa, Piaskowa Polana, Ščibalov, Zadné jamy, Grapy, Radvanky, Hažov, Madajka, Janoška, Predné jamy, Gerov, Gorilov, Gorilov, Mičov, Vysoký breh, Valkov vrch, Margušov, Oselné, Pitkové, Pri mostiku, Rubaň, pod Kamennou

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Zadky, Podolákov, Kykula, Valkov, Kopčisko, Stožok, Mláky, Kamenitá, Doliny od jarku, Vyšné hony, Kriváň za potokom, Zábahnia stredné, Doliny od Lavkovského, Dlužiny, Kratiny, Zábahnia predné, Ráztoky, Nižné hony, Štamburg, Kościółki, Richtárka, Jamy, Za Ostrým vrchom, Luh, Nad Magelom, Šlapkov, Drožčiakov vrch, Złotnica, Úvratec, Šnúry, Grapy, Horekončia, Nižná Úboč, Rovienky, Zábahnia zadné, Kriviny, Kubošovo, Pršetnica, Grúň, Vyšná Šoltýska, Grúne, Šubjaková, Kalfasová, Randová, Vyšná Šoltýska, Solková, Glovníková, Šubjaková, Nižná Šoltýska, Šumska roľa, Drapačka, Jackovky, Nižná Starohradská, Vojtková mláka, Pod Magurky, Vyšná Šoltýska, Sluková, Michalcovia, Hrubá Bučina, Peťkovia a Pradenovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Bubnová, Surovina, Sobolova, Kubešov vrch, Priehon, Podžleby, Peťkova roľa, Sabatka a Čerchľa, Peťková roľa, Podolinská, Mackovia na vrchu, Grúň, Starý Brevník, Zadná, Klanicovia, Šumská roľa, Romaníkova, Boďová, Pod Sečiskom polianky, Bývalá Klinianska hoľa, Surovisko, Pod Magurkou, Bývalá Krušetnická Hoľa, Ústrig, Strapáčova, Rača, Pastvova roľa, Kotrisová, Sečisko, Pokrývkova, Peťková, Glovníková, Požehov, Chalúpková, Romaníkova roľa, Andrisova, Zdechlová, Krušetnická priehyba, Mutnianka, Srubitá, Romaníkova, Čerchľa, Sobolova, Hančinova, Pośredni Grzbiet, Mackova, Kotrisova u Lachov, Petkova roľa, Brevník, Mackova, Nižná Šoltýska, Romaníkova, Krchovia, Judáci, Ďuračkova roľa, Skopová na Neslúchanom, Miškov zárubok, Pod Starým dielom, Sajdovia, Rusnákova roľa, Grapa prostredná, Vangorovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Šumská, Vyšné Uhliská - Briendové, Pokrývkova, Jasenovská, Majeríčka, Pod Smrekovkou, Mazúrove lazy, Hruškuliakovia, Váňovský Kút, Varínčak, Plešková, Dutková, Čavajdovia, Poľana, Mordárovia, Rapčova Kúpnica, Zadná grapa, Hlávkov zárubok, Nová Bystrica, Flajšová, Romanov, Bystričné, Bardáčová, Pod grapom, Na chmelovú Obšívaných, Nižné uhliská, Banička, Bisahova, Pálenice, Hričov, Od Tisového, Staňovci, Oravský Beskyd na Demianovej, Gemeľov, Janikovia, Pod Kýčerou, Pod Vlčovou, Polianka, V Skaličnom od Šimkovho, Pokrývkova roľa, Pastvova, Medzipríval, Od príslopka, Lučiaková Romaníková, Jančulova kúpnica, Kasakovia, Granátovia, Kúpnica na Skopovej, Korčekova, Korčeková Čerchľa, Harvelka, Turčianky, Frančiakov zárubok, Brandysovia, Timkova, Novosad, Berešova, Bardačov zárubok, Sajdovia, Rechtoríkova Poľana, Bystričné, Bardačová

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Nad Kuricom, Frančiakov, Gregušova Poľana, Okrúhlica, Šarady, Flajšová, Nemcovia, Talapkov zárubok, Na Žihľave, Holienčinovia, Chmúrovia, Ku Okresancu, Medzi Hohlovkami, Kubičinovia, V zrúbanom, Martinsko - Zemanov hon, Mrvova, Marunova roľa, Mihovia, Poništovci, Starý diel, Sajdov zárubok, Prostredná Slezácka hoľa, Pokrývkova, Cadrov zárubok, Kráľovská, U Labušov, Od Ricierovej, Vyšná Starohradská, Zemanov zárubok, Nová Bystrica, Šaradia, Za Medvedím ku Studenej vode, Kuricovia, Hohlovky, Mohylovia, Od Šaradia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Buchovci, Košariská, Za Muškovou mlákou, Krištofovie, Podháj, V Krchovom kúte, Mackurovia, Na Hvizdákovo, Nad skopovou, V Májovom grúni, Bardáčov zárubok, Škútovia, Na Cabajku, Pod Starým dielom v Tisovom, Kotriská, Vyšná Pleškova, Danihelka, Chalúpkova, Pavelkov zárubok, Klapuška, Zadný Májov, Kotrisova

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Andrisová, Holešovia, Danková, Prival, Mordárky, Andrisova roľa, Pánske rúbanisko, Chvastkovci, Za Hohlovkami pri Čerchli, Pod Vartiskom, Ďuranovo, Rusnáčky, Jelenčiakova Poľana, Matejašovia, Uhlisko, Pakšov, Kotrisova, Čepelovci, Cádrovia, Klátie, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Pod Vyšnými Hohlovkami, Šadibolová hoľa, Rapčová Čerchľa, Brhlovky, Predná, Skaličianky, Vyšná mohyla, Rusňačky, Pod Brýzgalkami, Balačín, Kyčerky, Pokrývková, Kašubov, Pavelkov, Peťková, Rechtoríkovia, Timková, Martinskov zárubok, Jažovce, Hanzové jamky, Na čele, Pinčiarovci, Sporinský zárubok, Pleškov Nižná, Halvonka, Timkova roľa, Poništovia, Škutky, Chmúrov jarok, Marunovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, U Brandýsov, Slezákova hoľa, Kornádkova dolina, Šarady, Plachtová, Kotvasovia, Danihlovci, Budín, Pri jedli

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Beskyd pri Trojačke, Ricierky, Pleškova, Romanovia, Pastvy, Podhybov zárubok, Baníkov zárubok, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Štrbova kúpnica, Pri Hohlovkách, U Priščov, Ponad Čipčík, Úplaz, Oravcov zárubok, Repisko, Rusnácka roľa pod starým dielom, Ostrý vŕšok, Pod Suchá, Ráztoka, Labošovci, Pod Repiskom, Boďova Poľana, Švajcovia, Korčeková, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Rajnohová jamka, Kolenove Brýzgalky, Rusňákova, Plešková Vyšná, Petreková, Novosadovci, Ondráška, Surovcovia, Oravcov zárubok, Predná grapa, Zajacovia, Rajnohova jamka, Bystričné, Smrtovisko, Nad Kýčerou, Tri kopce, Riečne, Ricierova, Kurkula, Barbačov, Cholvarky za Cabajku, Rúbane, Buchova hora, Buková, Vychylovská hoľa, Na Neslúchanom, Chmúrová, Nová cesta, Jurkov, Nižná Pleškova, Klieštovia, Bisahová, Do Bystričného, Riečnica, Žihľavy

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Talapková hoľa, Šloga, Sobolova, Dávidíkova Kýčerka, Jelenčiakova Kýčerka, Jančulova roľa, Pastvova, Chmelové, Jamy, Rusňákova, Grúň, Strapáčova roľa, Kašubov zárubok, Miškov a Oravcov, Mláky, Jantošov zárubok, Od Pokrývkovej, Skaličné, Marunova roľa, Dávidička, Vlčová, Pri buku, Martiniskov zárubok, Ďuriškovci, Na Smrekovcoch, Kopanice, Laz, Kortisova roľa, Podpčelov, Vápenica, Osičiny, Briežky, Dlhý Grún, Jariabková, Rebríky, Rožňov, Pálenice, Pčelov, Hrady, Horeliská, Za Doštenkou, Kotolnica, Pod Horným poľom, Vrchy, Skladaná, Kýčerka, Kupčovka, Kmeťovka, Chotár, Čerchla, Májov grúň, Za Kmeťovkou, Košarisko, Opáleniská, Nové diely, Kurcinka, Kamené, Pálenice, Breziny, Pod borom

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Pod Kurcinkou, Bučáky, Paseka, Pod Sviniarky, Črchla, Pálené, Staré pole, Košariská, Paseky, Rúbaniská, Prtiská, Huštiavny, Poľana, Pastovník, Jedloviná, Vyšný chotár, Nad Košiarom, Frančiakov Hlávkov zárubok, Nižné lúky, Ricierova hoľa, Nové lány, Nové Zeme, Bodorov, Štrbáky, Kolísky, Pod Chatou, Kurcinovka, Nižná Okálka, Okálka, Dunajovcov zárubok, Olexov, Maslákov zárubok, Liptovka, Úradníkov grúň, Sihly, Čertež, Pod Oselné, Proti Skalke, Laz, Grúň, Mrožkovanov zárubok, Maršálkov grúň, Pod Klutkou, Časnákovka, Roveň proti mestu, Pazderov zárubok, Kubanov zárubok, Ferkov zárubok, Kolenová Raľa, Čertežanská Magura, Medzi Magurkami, Vatriska, Majer, Koleňová, Klutka, Časnakovská, Pečarkov zárubok, Lúžek, Za Kurcinkou, Jurovky

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Targance, Drapov zárubok, Laz, Kučakov zárubok, Jurgačov zárubok, Dirgasov zárubok, Podnacinka, Grune, Za Vahonovom, Bor, Gabanov zárubok, Poriečanská vyšná, Hoľa, Hoľa, Riečka, Ogonovka, Lany, Babinec, Kotelnica, Krčmiská, Kubanovka, Vojtášková grapa, Kubanovia, Šimrov, Valkovka, Janečkov zárubok, Dunajcov zárubok, Mravčiakov vrch, Oselný vrch, Obecný les, Bacmaňákov zárubok, Rovný Beskyd, Šimákova grapa, Pod hôrkou, Ryboňov zárubok, Dachová, Školov zárubok, Pod Zaruby, Polhoranka, Výlupková Roľa, Kurnička, Kliňanka, Kviatková, Vyšné lúky, Rovná, Gajdošov zárubok, Babinská, Vygrisov zárubok, Radikalne, Cerchla, Stratenice, Zákopčanský zárubok, Pod Úšustom, Špitály, Kišikov zárubok, Michalkov zárubok, Radikálne, Rovne, Les Okálka, Zasihlianka

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Ležoviská, U Kubušov, Okálkin vrch, Višňakov zárubok, Florekova jama, Cerchle, Smrečiny, Pod Moldovenínom, Špalkov zárubok, Brišova grapa, Opalenisko, Zasihlie, Lusňakov zárubok, Mláky, Sucháňov zárubok, Fedorov, Maslákov zárubok, Zajurčovo, Gonduľa, Gáborov zárubok, Urbanov zárubok, U Chlebka, Suchá hora, Fedorov vrch, V Konci, Jendrišákov zárubok, Párnice, Vrch Jedličky, Palenice, Kotlina, Repková, Záhradnická vyšná, Hladká, Pod Jelením, Zasihlé, Štefúnov, Bory, Za borom, Čmelka, Škovranová, Jelšiny, Nad mlynom, Priehyba, Šoltýske lány, Čamborkov zárubok, Jackovky, Juríčky, Odmerky niže Bystričana, Predné kaňovky, Ku šopám, Ďuritský, Tabačský, Mroščakov zárubok, Knapov zárubok, Majdová, Stavčiská, Tulejová, Krkoška, Pod Salatka, Poriečie

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Svätá zem, Roveň, Kusová, Kliešťovská, Rakytiny, Jaškovský, Guľašová, Kopáčkov zárubok, Bor, Buchtov kopec, Spalená, Mlačno, Kafunský, Vahanovec, Sobolský, Vaškovský, Slaničanová, Pavčová, Črchle, Korytina, Skalka, Kampová, Črchľa, Skaličanský, Hanzľov, Dudášová, Šľachtovky, Úradníkov vrch, Sosnovka, Jandrončíková, Vranovský, Bakalová, Labantský, Bugajová, Michalkov, Konšovka, Košiarky, Mydlová jama, Belkovka, Laziská, Polianky, Rovné, Háj, Lány, Badárová, Knapová, Vaškovský, Polanka, Za stavanie, Breznická, Jaseniny, Mišiarky, Pod Záruby, Za vrchom, Targoška, Chlebkov zárubok, Záhradnícka nižná, Záhradnícka vyšná, Kalužnický, Úboč

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Uhliská, Hajka, Priehaliny, Zajovka, Mičkov zárubok, Starý mlyn, Zásihlie, Zrazy, Vranovský, Na veterni, Mišova, Za chlievy, Vyšné Jelenie, Horská, Hájisko, Stančová od Ustianského, Zagurka, Starý kvartieľ, Solisko, Rovne, Nové Rale, Nadávky v Jedlinách, Košariská predné, Kovalínec, Košariská, Trieblová, Polianka, Od mlyna, Za lázkami, Hlboké košarisko, Pod Hrádkom, Košariská, Pupčava, Kaňov, Bratkovčík, Kútiny, Od Hájky, Pálenice, Stančová od Volárky, Bahno, Hrádok, Ninatín, Dolu grúňom, Medveďky, Havrilka, Jarok zpred Bahna, Jama, Krivonosova poľana, Frančákovka, Nižná Slovíkova roľa, Široký grúň, Jamky, Mlaď, Kamenný vŕšok, Veľhora, Starý Laz, Pod Kýčerou, Barancov kút, Záhrady, Pod pasienkom

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Vronovka - Gerkovka, Knapov zárubok, Okolo Jelešne, Košariská zadné, Černiakovka, Volárka, Predná Nadjurčová, Kukuriská, Sádlová roľa, Jaseníky, Hodoňovia, Práchnité, Slovíkova roľa, Grúň, Kráčiny, Brezníky, Žlebovité, Spolno, Sádlova roľa, Za Pavličkou, Zadná Ďurdinová, Pod zrazom, Latkovka, Zadná Nadjurčová, Čerchľa, Lieštiny, Štefunov, Gluchová roľa, Dolné Žihľavy, Ohrada, Borovka, Krivánik, Rambalová, Kotliny, Pálenica, Gnipov Bôrik, Polianka, Košariská, Mláky, Čertovo koleso, Na Martincovom, Pod Rohoľou, Novina, Lány, Zadné nové diely, Motykovka, Klepakovka, Krkoškuľa, Košariská, Grobarčíkovka, Za vŕškami, Nižné Jelenie, Črchlica, Bukoviny, Za Kičerou, Pálenica, Pod Olešovkou, Slamková, Krivonosov, Rusnácky jarok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Kopec, Kotelnica, Dupakovka a Gondovka, Predný zimník, Halkovka, Jamy, Budinovka, Sadlova roľa, Lipiakovka, Kyčerka, Nosková - Močiare, Skalka, Uhliská, Pri hospodárskom dvore, Imrikovka, Pod Košariskami, Dubinské, Mareňakovka, Košútova roľa, Jamy, Frankovka, Ohrady, Orfelky, Na prepadlinách, Horná roľa, Nad Leštinkou, Pod Čmelkou, Šťaviny, Zadný Bratkov, Pod Kamenným vŕškom, Noviny, Vyše vŕšku, Kotliny, Nové diely zadné, Pod Uhliskom, Pod Pálenicou, Predná kotelnica, Hoľa, Laluhové, Paseky, Pred Brezinami, Pod Račou, Bôr, Ostredok, Grapa, Plav, Grešovka, Vorkovka, Lengy, Arganová, Za Suchým, Turacovka, Čerchle, Predná, Pápežky, Kačinec, Čerchľa osada Matejíčkovia, Košariská prostredné, Predný Bratkov, Bratkov na Hrnčiarskom

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Predná Poľana, Kadašová, Školnica, Uhliská, Nové diely prostredné, Pod Zelenou, Kolčakovka, Polianka, Košariská, Jamy, Močiare pred Bahnom, Mroščákov zárubok, Pri Buku, Šipruň, Nové diely predné, Pod Kadlubom, Ralná Poľana, Gluchova roľa, Hlboké, Zadný zimník, Lašťakovka, Príboj, Za kopcom, Kučné pole, Jamy, Čierna mláka, Ďuračkovia, Šurckovka, Poľana okolo Medvedieho, Ponad ohradu, Labudovka, Sirkovka a Mardeľovka, Sádlova roľa, Okrúhla poľana, Ponad Sihly, Gojovka, Zadná kotelnica, Škoriaková, Za Martincovom, Hore vatrami

Podobné, CHKO Horná Orava:

1849x turistika, 1251x miesto, 237x orientačný bod, 92x strom, 91x turistické informácie, 40x prístrešok, altánok, 39x poľovnícky posed, 37x orientačná mapa, 16x chranený strom, 15x atrakcia, 14x ohnisko, 9x miesto na piknik, 4x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.