Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Šindliarky, Slanická Osada, Kotolnice, Kapustniská, Kratiny, Prístav, Ústie nad Priehradou, Brehy, Mičianovia, Zalipňák, Raganov mlyn, Priehrada, Pri škole, Priosie, Kraviarky, Solisko, U Drľaka, Jančulova, Machajové, Chalúpkova roľa, Lachovia, Talapkovia, Holienkovia, U Sobolov, Mazúrovia, Sporinskovia, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Šadibolovia, Brehy, Predná Ďurdinová, Sobolová, Brhlová, Miškovia, Holienkova, Nová Bystrica, Hančinovia, Jančulovia, Fulierovia, Granátov zárubok, Dedovka, Pišojovia, Šulganov zárubok, Slukov zárubok, Kubínov zárubok, Závodskovia, Mrožčakov zárubok, Roveň, Chlebov zárubok, Pod kostolom, Kučákov zárubok, Novoťanka, Švancari, Kubušov zárubok, Klimčíkova raľa, Lány, Sirov zárubok, Grúň, Janelov zárubok, Krasničky

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Oravice, Revajov zárubok, Vyšný koniec, Terchovnica, Oravica, Kozov zárubok, Hoľa, Osada Gažovia, Sopkov, Slaná Voda, Mazurský, Kádašová, Slivkovský, Fuskov, Hulákovia, Tatarkovka, Sihelné, Gluchovka, Krajisko, Kotliny, Staré hájisko, Kanisov, Dlhé, Hájovňa Krušetnícky bor, Prelecz Glinka-Novoť, Hájovňa Vajdovky, Záruby od poludnia, Grúne, Roveň, Vojenské, Paseka, Lány, Hruštinka, Zadné jamy, Dlužiny, Hažov, Pri mostiku, Gerov, Grapy, Mičov, Valkov, Kratiny, Luh, Kamenitá, Madajka, Rubaň, Predné jamy, pod Kamennou, Mláky, Janoška, Blažejovec, Gorilov, Podolákov, Doliny od Lavkovského, Richtárka, Vyšné hony, Valkov vrch, Pitkové, Radvanky, Nad Magelom

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Zadky, Kykula, Vysoký breh, Kopčisko, Nižné hony, Zábahnia stredné, Hladký vrch, Ščibalov, Piaskowa Polana, Za Ostrým vrchom, Gorilov, Oselné, Štamburg, Kriváň za potokom, Zábahnia predné, Margušov, Doliny od jarku, Jamy, Kykula, Úvratec, Stožok, Šnúry, Ráztoky, Šlapkov, Grapy, Drožčiakov vrch, Horekončia, Nižná Úboč, Zábahnia zadné, Kriviny, Rovienky, Kubošovo, Vyšná Šoltýska, Grúň, Šubjaková, Solková, Vyšná Šoltýska, Nižná Šoltýska, Kalfasová, Grúne, Šubjaková, Pršetnica, Glovníková, Randová, Zdechlová, Mutnianka, Ústrig, Glovníková, Vyšná Šoltýska, Nižná Šoltýska, Kotrisova u Lachov, Surovina, Kotrisová, Romaníkova, Andrisova, Pastvova roľa, Rača, Romaníkova roľa, Romaníkova, Šumská roľa

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Mackova, Strapáčova, Kubešov vrch, Klanicovia, Peťkova roľa, Srubitá, Bubnová, Sluková, Sobolova, Hančinova, Jasenovská, Peťková roľa, Flajšová, Šumska roľa, Petkova roľa, Sabatka a Čerchľa, Mackovia na vrchu, Podolinská, Sečisko, Michalcovia, Romaníkova, Čerchľa, Chalúpková, Sobolova, Peťková, Pod Sečiskom polianky, Boďová, Vojtková mláka, Peťkovia a Pradenovia, Pokrývkova, Mackova, Nižná Starohradská, Mrvova, Poništovia, Rusnákova roľa, Zadný Májov, Peťková, Timkova roľa, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Kotriská, Pod Brýzgalkami, Krchovia, Janikovia, Kornádkova dolina, Danková, Kotvasovia, Rechtoríkova Poľana, Pod Kýčerou, Chmúrov jarok, Miškov zárubok, Ku Okresancu, Kašubov, Pavelkov, Ricierky, Holešovia, Berešova, Vyšná Pleškova, Čavajdovia, Budín, Prival, Hanzové jamky, Zadná grapa, Holienčinovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Šarady, Kubičinovia, Cádrovia, Romanovia, Bardačov zárubok, Chmúrovia, Gregušova Poľana, V Krchovom kúte, Pod Vlčovou, Bystričné, Bardáčová, Sajdovia, Pod Vartiskom, Grúň, Pinčiarovci, Medzipríval, Granátovia, Gemeľov, V Májovom grúni, Halvonka, Pod Smrekovkou, Pleškov Nižná, Pálenice, Klapuška, Andrisova roľa, Romanov, Podháj, Flajšová, Šadibolová hoľa, Martinskov zárubok, Rapčova Kúpnica, Starý diel, Za Hohlovkami pri Čerchli, Kotrisova, Vyšná Starohradská, Rechtoríkovia, Za Medvedím ku Studenej vode, Danihelka, Kotrisova, Rusňačky, Na Hvizdákovo, Uhlisko, Na chmelovú Obšívaných, Mordárovia, Škutky, Cadrov zárubok, Rapčová Čerchľa, Sajdov zárubok, Kuricovia, Mohylovia, Plešková, Ďuranovo, Nad skopovou, Pokrývkova, Šaradia, Marunovia, Medzi Hohlovkami, Mordárky, Hričov, Sporinský zárubok, Buchovci

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Jažovce, Od príslopka, Danihlovci, Pokrývková, V zrúbanom, Na čele, Pod Starým dielom, Beskyd pri Trojačke, Andrisová, Korčekova, V Skaličnom od Šimkovho, Pod grapom, Na Žihľave, Nová Bystrica, Chalúpkova, Talapkov zárubok, Jelenčiakova Poľana, Martinsko - Zemanov hon, Šarady, Pastvova, Matejašovia, Varínčak, Poništovci, Mazúrove lazy, Hohlovky, Nemcovia, Grapa prostredná, Klátie, Ďuračkova roľa, Banička, Turčianky, Judáci, Dutková, Mackurovia, Od Šaradia, Harvelka, Skopová na Neslúchanom, Frančiakov, Sajdovia, Lučiaková Romaníková, Kráľovská, Skaličianky, Mihovia, Pod Vyšnými Hohlovkami, Frančiakov zárubok, Marunova roľa, Pokrývkova, Slezákova hoľa, Jančulova kúpnica, Balačín, Poľana, Zemanov zárubok, Od Tisového, Za Muškovou mlákou, U Brandýsov, Hlávkov zárubok, Brhlovky, Nová Bystrica, Nižné uhliská, Majeríčka

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Nad Kuricom, Bisahova, Bardáčov zárubok, Šumská, Oravský Beskyd na Demianovej, Pavelkov zárubok, Kúpnica na Skopovej, Košariská, Polianka, Májov, Korčeková Čerchľa, Vyšná mohyla, Bystričné, Bardačová, Chvastkovci, Pakšov, Timkova, Vangorovia, Podhybov zárubok, Pod Cabajkou, Marunove konce, Staňovci, Kyčerky, Baníkov zárubok, Kasakovia, Vyšné Uhliská - Briendové, U Labušov, Pokrývkova roľa, Pleškova, Novosad, Krištofovie, Prostredná Slezácka hoľa, Hruškuliakovia, Pastvy, Škútovia, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Čepelovci, Pod Starým dielom v Tisovom, Rusnáčky, Brandysovia, Timková, Na Cabajku, Grúň, Od Ricierovej, Smrtovisko, Švajcovia, Pod Repiskom, Jančulova roľa, Pod Suchá, Barbačov, Buková, Martiniskov zárubok, Rusnácka roľa pod starým dielom, U Priščov, Oravcov zárubok, Od Pokrývkovej, Pri Hohlovkách, Klieštovia, Nižná Pleškova, Zajacovia, Kolenove Brýzgalky, Jamy

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Cholvarky za Cabajku, Predná grapa, Na Neslúchanom, Buchova hora, Nad Kýčerou, Marunova roľa, Bisahová, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Ostrý vŕšok, Sobolova, Plešková Vyšná, Chmúrová, Rusňákova, Ponad Čipčík, Korčeková, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Miškov a Oravcov, Vlčová, Ondráška, Rajnohova jamka, Jantošov zárubok, Boďova Poľana, Oravcov zárubok, Strapáčova roľa, Vychylovská hoľa, Žihľavy, Petreková, Labošovci, Úplaz, Riečne, Riečnica, Nová cesta, Novosadovci, Skaličné, Surovcovia, Na Smrekovcoch, Mláky, Rusňákova, Repisko, Kurkula, Štrbova kúpnica, Talapková hoľa, Jurkov, Ricierova, Kašubov zárubok, Bystričné, Ďuriškovci, Do Bystričného, Rajnohová jamka, Jelenčiakova Kýčerka, Chmelové, Dávidička, Pastvova, Dávidíkova Kýčerka, Horeliská, Zasihlie, Drapov zárubok, Frančiakov Hlávkov zárubok, Časnákovka, Čertež

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Dlhý Grún, Časnakovská, Jedloviná, Les Okálka, Lusňakov zárubok, Nové diely, U Kubušov, Špitály, Dunajovcov zárubok, Kolenová Raľa, Jurovky, Pod Klutkou, Vrchy, Strakov vrch, Mravčiakov vrch, Ferkov zárubok, Pastovník, Stratenice, Pazderov zárubok, Kaňovky, Kýčera, Riečka, Kišikov zárubok, Osičiny, Pčelov, Pod borom, Jendrišákov zárubok, Rebríky, Pod Úšustom, Pálené, Vygrisov zárubok, Koleňová, Mrožkovanov zárubok, Juríková, Rovná, Bučáky, Nižná Okálka, Kurcinka, Liptovka, Ricierova hoľa, Rúbaniská, Kamené, Michalkov zárubok, Janečkov zárubok, Oselný vrch, Gonduľa, Kýčera, Pod Kurcinkou, Úradníkov grúň, Gabanov zárubok, Kučakov zárubok, Štrbáky, Dunajcov zárubok, Pod Sviniarky, Klutka, Bodorov, Za Doštenkou, Kviatková, Pod Horným poľom, Targance

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Kortisova roľa, Prtiská, Hoľa, Pod Oselné, Gajdošov zárubok, Kurnička, Jurgačov zárubok, Chotár, Briežky, Urbanov zárubok, Podpčelov, Gáborov zárubok, Sviniarky, Kliňanka, Babinská, Zasihlianka, Čerchla, Poriečanská vyšná, Okálkin vrch, Šimákova grapa, Brišova grapa, Obecný les, Paseka, Májov grúň, Hoľa, Medzi Magurkami, Vyšný chotár, Huštiavny, Pod hôrkou, Pečarkov zárubok, Pod Chatou, Maršálkov grúň, Fedorov, Čertežanská Magura, Rožňov, Višňakov zárubok, Kubanov zárubok, Školov zárubok, Zákopčanský zárubok, Florekova jama, Rovne, U Chlebka, Nad Košiarom, Dirgasov zárubok, Sucháňov zárubok, Košarisko, Ryboňov zárubok, Breziny, Pálenice, Nové lány, Babinec, Bacmaňákov zárubok, Maslákov zárubok, Šimrov, Kubanovia, Vápenica, V Konci, Rovný Beskyd, Špalkov zárubok, Maslákov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Fedorov vrch, Výlupková Roľa, Okálka, Vojtášková grapa, Krkoška, Nové Zeme, Predné kaňovky, Suchá hora, Kotlina, Radikálne, Svätá zem, Kurcinovka, Podnacinka, Nižné lúky, Poľana, Kotelnica, Laz, Laz, Brestovka, Záhradnícka vyšná, Smrečiny, Grune, Záhradnícka nižná, Breznická, Záhradnická vyšná, Roveň proti mestu, Pod Zaruby, Polanka, Zásihlie, Odmerky niže Bystričana, Hanzľov, Vatriska, Kopáčkov zárubok, Za Kurcinkou, Kopanice, Olexov, Surov, Cerchla, Majer, Lany, Kamenné, Skladaná, Pod Moldovenínom, Radikalne, Čmelka, Zasihlé, Mroščakov zárubok, Opalenisko, Mláky, Úradníkov vrch, Poriečie, Kubanovka, Jackovky, Dachová, Chlebkov zárubok, Kmeťovka, Hladká, Krčmiská, Sihly, Cerchle

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Proti Skalke, Ogonovka, Kolísky, Korytina, Hrady, Kýčerka, Za Vahonovom, Čamborkov zárubok, Paseky, Staré pole, Za Kmeťovkou, Lúžek, Kotolnica, Zajurčovo, Laz, Knapov zárubok, Pálenice, Mičkov zárubok, Košariská, Mišova, Kupčovka, Črchla, Zajovka, Pod Olešovkou, Vaškovský, Horská, Sosnovka, Rakytiny, Ležoviská, Jandrončíková, Majdová, Jamy, Vranovský, Čerchle, Črchľa, Michalkov, Pavčová, Kostolná, Vrch Jedličky, Kusová, Dolu grúňom, Stavčiská, Šoltýske lány, Pod Rohoľou, Noviny, Za Kičerou, Črchle, Grúň, Labantský, Kafunský, Knapová, Juríčky, Za vrchom, Úboč, Čertovo koleso, Krkoškuľa, Starý mlyn, Vahanovec, Tabačský, Pápežky

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Košariská, Jaseniny, Mroščákov zárubok, Dolné Žihľavy, Priehaliny, Hoľa, Polhoranka, Pod Čmelkou, Buchtov kopec, Kľúč, Valkovka, Predná kotelnica, Zadná kotelnica, Na veterni, Pod Kýčerou, Skaličanský, Hájisko, Slaničanová, Kliešťovská, Lány, Široký grúň, Bor, Bugajová, Vyše vŕšku, Jaseníky, Bor, Knapov zárubok, Bzinská hoľa, Palenice, Žlebovité, Košariská, Konšovka, Za chlievy, Jelšiny, Vyšné lúky, Polianky, Spalená, Pod Záruby, Za vŕškami, Belkovka, Za stavanie, Tulejová, Bakalová, Škovranová, Magurka, Nad mlynom, Plav, Vaškovský, Sobolský, Za Pavličkou, Vranovský, Badárová, Pod Jelením, Vyšné Jelenie, Pod Salatka, Mlaď, Okrúlica, Uhliská, Hajka, Zrazy

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Starý kvartieľ, Mlačno, Targoška, Čierna mláka, Mydlová jama, Ďuritský, Kaňov, Dudášová, Hlboké košarisko, Párnice, Hoľa, Mišiarky, Grúň, Na prepadlinách, Jaškovský, Pod Zelenou, Kalužnický, Guľašová, Repková, Štefúnov, Ku šopám, Kampová, Na Martincovom, Skalka, Košariská, Priehyba, Roveň, Kýčerka, Poľana okolo Medvedieho, Gnipov Bôrik, Kvakovka, Vorkovka, Košariská prostredné, Nové diely prostredné, Predná Nadjurčová, Pod Kýčerou, Šurckovka, Spolno, Kamenný vŕšok, Košariská, Klepakovka, Polianka, Sihla, Kubicová, Na Čistom, Kovalínec, Bratkovčík, Sádlova roľa, Bôr, Brezníky, Stará hora, Predný Bratkov, Za lázkami, Nové diely zadné, Bory, Pod Grúňom, Pálenica, Mazurka, Orfelky, Hrádok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Sadlova roľa, Gluchová roľa, Pred Brezinami, Grešovka, Hodoňovia, Od mlyna, Gluchova roľa, Pod Klukankou, Pálenica, Zadný zimník, Zadný Bratkov, Nižné Jelenie, Košiarky, Mareňakovka, Malá Havrania, Uhliská, Kačinec, Stančová od Volárky, Pod Košariskami, Medveďky, Pod Hájom, Pod Rohom, Kučné pole, Novina, Gojovka, Latkovka, Predná Poľana, Stančová od Ustianského, Grapa, Vronovka - Gerkovka, Hlboké, Janíkova, Skalka, Paseky, Lašťakovka, Ponad Sihly, Lipiakovka, Kotelnica, Pri hospodárskom dvore, Ralná Poľana, Turacovka, Predná, Černiakovka, Slamková, Bučinka, Od Hájky, Jarok zpred Bahna, Košariská predné, Nové diely predné, Ponad ohradu, Za borom, Dupakovka a Gondovka, Rusnácky jarok, Jamy, Kolčakovka, Paseky, Motykovka, Nižná Slovíkova roľa, Za Martincovom, Zadné nové diely

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Škoriaková, Sirkovka a Mardeľovka, Polianka, Laziská, Veľhora, Pod Hrádkom, Nadávky v Jedlinách, Maximka, Kotliny, Imrikovka, Borovka, Kadašová, Ohrada, Močiare pred Bahnom, Košariská zadné, Pod Kadlubom, Ninatín, Volárka, Okrúhla poľana, Sádlova roľa, Rambalová, Štefunov, Medzi bukmi, Záhrady, Hore Galiou, Frankovka, Slovíkova roľa, Nové Rale, Holán, Za Jelešňou, Pratanice, Košútova roľa, Krivonosova poľana, Mäkčiny, Halkovka, Ďuračkovia, Bahno, Pupčava, Grúň, Predný zimník, Rovné, Zadná Ďurdinová, Príboj, Jamy, Pri Buku, Ohrady, Lány, Klobučná, Grobarčíkovka, Krivánik, Ostredok, Háj, Hrady, Kopec, Šipruň, Sádlová roľa, Barancov kút, Polianka, Chotár, Pod Kamenným vŕškom

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Nad Leštinkou, Pálenice, Bukoviny, Zadná Nadjurčová, Šľachtovky, Laluhové, Pod zrazom, Lengy, Havrilka, Frančákovka, Mláky, Zadná Mazurka, Pod Uhliskom, Arganová, Za Kýčerou, Školnica, Jamy, Zagurka, Košariská, Labudovka, Horná roľa, Krivonosov, Kútiny, Za kopcom, Kriváň, Kukuriská, Nosková - Močiare, Čerchľa osada Matejíčkovia, Zázrivské lazy, Čerchľa, Kráčiny, Okolo Jelešne, Pavlíčky, Trieblová, Bratkov na Hrnčiarskom, Jama, Práchnité, Pod Pavlíčkami, Uhliská, Budinovka

Podobné, CHKO Horná Orava:

1689x turistika, 1251x miesto, 193x orientačný bod, 63x turistické informácie, 51x strom, 31x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 24x poľovnícky posed, 16x chranený strom, 12x ohnisko, 10x miesto na piknik, 3x atrakcia, 3x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.