Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » CHKO Horná Orava » turistika » miesto

Miesto, CHKO Horná Orava

Miesto v CHKO Horná Orava

V CHKO Horná Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, CHKO Horná Orava:, 1 z 17

Polom, Kotolnice, Kapustniská, Slanická Osada, Šindliarky, Kratiny, Priehrada, Pri škole, Ústie nad Priehradou, Brehy, Mičianovia, Zalipňák, Prístav, Jančulova, Raganov mlyn, Machajové, Kraviarky, Priosie, U Drľaka, Chalúpkova roľa, Lachovia, Holienkovia, Solisko, Talapkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Holienkova, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Brehy, Šadibolovia, Predná Ďurdinová, Sporinskovia, Sobolová, Brhlová, Miškovia, Nová Bystrica, Hančinovia, Granátov zárubok, Fulierovia, Jančulovia, Dedovka, Slukov zárubok, Pišojovia, Kubínov zárubok, Šulganov zárubok, Závodskovia, Kučákov zárubok, Kubušov zárubok, Roveň, Chlebov zárubok, Mrožčakov zárubok, Pod kostolom, Švancari, Novoťanka, Lány, Krasničky, Sirov zárubok, Klimčíkova raľa, Grúň, Janelov zárubok

Miesto, CHKO Horná Orava:, 2 z 17

Revajov zárubok, Oravice, Vyšný koniec, Terchovnica, Oravica, Kozov zárubok, Sopkov, Kádašová, Slaná Voda, Slivkovský, Mazurský, Fuskov, Osada Gažovia, Hulákovia, Gluchovka, Tatarkovka, Sihelné, Krajisko, Kotliny, Kanisov, Staré hájisko, Dlhé, Hájovňa Vajdovky, Prelecz Glinka-Novoť, Hájovňa Krušetnícky bor, Záruby od poludnia, Grúne, Roveň, Vojenské, Zadná Ďurdinová, Paseka, Lány, Hruštinka, Pri mostiku, Gorilov, Zadky, Mláky, Hoľa, Doliny od jarku, Margušov, Hažov, Zábahnia stredné, Štamburg, Radvanky, Grapy, Kratiny, Zadné jamy, Pitkové, Dlužiny, Richtárka, Vysoký breh, Valkov, Oselné, Luh, Kykula, Mičov, Valkov vrch, Podolákov, Nižné hony, pod Kamennou

Miesto, CHKO Horná Orava:, 3 z 17

Ščibalov, Kopčisko, Za Ostrým vrchom, Kriváň za potokom, Hladký vrch, Janoška, Vyšné hony, Zábahnia predné, Nad Magelom, Kamenitá, Kykula, Gorilov, Blažejovec, Doliny od Lavkovského, Predné jamy, Madajka, Gerov, Piaskowa Polana, Rubaň, Jamy, Úvratec, Zábahnia zadné, Nižná Úboč, Šlapkov, Šnúry, Drožčiakov vrch, Grapy, Kriviny, Horekončia, Ráztoky, Stožok, Kubošovo, Rovienky, Glovníková, Grúne, Kalfasová, Solková, Nižná Šoltýska, Šubjaková, Vyšná Šoltýska, Pršetnica, Šubjaková, Vyšná Šoltýska, Randová, Grúň, Ústrig, Zdechlová, Vyšná Šoltýska, Glovníková, Mutnianka, Nižná Šoltýska, Srubitá, Romaníkova, Čerchľa, Podolinská, Kotrisova u Lachov, Kotrisová, Chalúpková, Nižná Starohradská, Sečisko, Jasenovská

Miesto, CHKO Horná Orava:, 4 z 17

Sobolova, Hančinova, Peťková, Sobolova, Peťková roľa, Romaníkova roľa, Flajšová, Sluková, Strapáčova, Peťkova roľa, Šumská roľa, Šumska roľa, Surovina, Mackovia na vrchu, Bubnová, Sabatka a Čerchľa, Vojtková mláka, Peťkovia a Pradenovia, Pokrývkova, Romaníkova, Michalcovia, Petkova roľa, Klanicovia, Mackova, Andrisova, Romaníkova, Pod Sečiskom polianky, Pastvova roľa, Rača, Mackova, Boďová, Kubešov vrch, Marunovia, Holienčinovia, Na Hvizdákovo, Pavelkov zárubok, Pod Vartiskom, Od Šaradia, Pokrývková, Romanov, Kotrisova, Nová Bystrica, Na Žihľave, Staňovci, Pod grapom, V Skaličnom od Šimkovho, Rechtoríkovia, Martinskov zárubok, Uhlisko, Gemeľov, Rapčova Kúpnica, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Škutky, Nad Kuricom, Hričov, Škútovia, Čepelovci, Mohylovia, Andrisova roľa, Frančiakov zárubok, Plešková

Miesto, CHKO Horná Orava:, 5 z 17

Timková, Sporinský zárubok, Skaličianky, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Polianka, Jažovce, Peťková, Miškov zárubok, Poništovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, V Májovom grúni, Podhybov zárubok, Hruškuliakovia, Beskyd pri Trojačke, Kráľovská, Rusnákova roľa, Poľana, Cadrov zárubok, Brandysovia, Kašubov, Pavelkov, Čavajdovia, Mordárky, Klátie, Novosad, Chvastkovci, Nová Bystrica, V Krchovom kúte, Hanzové jamky, Andrisová, Sajdovia, Pastvy, Pálenice, Kotrisova, Hlávkov zárubok, Slezákova hoľa, Ricierky, Vangorovia, Májov, Pod Starým dielom, Kubičinovia, Bystričné, Bardačová, Šarady, Mihovia, Korčekova, Kuricovia, Ďuranovo, Baníkov zárubok, Marunova roľa, Budín, Pakšov, Medzi Hohlovkami, Timkova, Hohlovky, Pod Vyšnými Hohlovkami, Bisahova, Kotvasovia, Grapa prostredná, Lučiaková Romaníková, Kyčerky, Krchovia

Miesto, CHKO Horná Orava:, 6 z 17

Medzipríval, Poništovci, Mazúrove lazy, Vyšné Uhliská - Briendové, Od príslopka, Šumská, Mrvova, Buchovci, Rusňačky, Krištofovie, Banička, Za Medvedím ku Studenej vode, Starý diel, Zemanov zárubok, Pokrývkova, Za Hohlovkami pri Čerchli, Holešovia, Bystričné, Bardáčová, Berešova, Pleškova, Varínčak, Matejašovia, Pokrývkova, Granátovia, Vyšná Pleškova, Talapkov zárubok, Od Tisového, U Labušov, Kasakovia, Šaradia, Romanovia, Kúpnica na Skopovej, Od Ricierovej, Na chmelovú Obšívaných, Turčianky, Frančiakov, Bardáčov zárubok, Jelenčiakova Poľana, Rechtoríkova Poľana, Sajdovia, Mackurovia, Danková, Chalúpkova, Nad skopovou, Kornádkova dolina, Martinsko - Zemanov hon, Pod Starým dielom v Tisovom, Zadná grapa, Vyšná mohyla, Pod Brýzgalkami, Pokrývkova roľa, Šarady, Za Muškovou mlákou, Janikovia, Grúň, Ďuračkova roľa, Zadný Májov, U Brandýsov, Mordárovia, Kotriská

Miesto, CHKO Horná Orava:, 7 z 17

Pod Vlčovou, Bardačov zárubok, Vyšná Starohradská, Pinčiarovci, Nižné uhliská, Majeríčka, Rapčová Čerchľa, Prostredná Slezácka hoľa, Pastvova, Chmúrov jarok, Oravský Beskyd na Demianovej, Gregušova Poľana, Brhlovky, Chmúrovia, Danihelka, Pod Kýčerou, Podháj, Na čele, Grúň, Cádrovia, Harvelka, Flajšová, Balačín, Rusnáčky, Pleškov Nižná, Sajdov zárubok, Prival, Timkova roľa, Danihlovci, V zrúbanom, Ku Okresancu, Jančulova kúpnica, Halvonka, Klapuška, Judáci, Nemcovia, Dutková, Na Cabajku, Košariská, Korčeková Čerchľa, Skopová na Neslúchanom, Šadibolová hoľa, Pod Smrekovkou, Novosadovci, Na Smrekovcoch, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Labošovci, Zajacovia, Nad Kýčerou, Boďova Poľana, Pastvova, Buková, Jamy, Žihľavy, Vlčová, Klieštovia, Petreková, Skaličné, Kolenove Brýzgalky, Bystričné

Miesto, CHKO Horná Orava:, 8 z 17

Jelenčiakova Kýčerka, Riečnica, Chmelové, Ponad Čipčík, Pod Suchá, Korčeková, Vychylovská hoľa, Úplaz, Ostrý vŕšok, Surovcovia, Kašubov zárubok, Marunova roľa, Predná grapa, Jančulova roľa, Buchova hora, Na Neslúchanom, Nižná Pleškova, Ricierova, Riečne, Ďuriškovci, Oravcov zárubok, Do Bystričného, Miškov a Oravcov, Dávidička, Oravcov zárubok, Cholvarky za Cabajku, Jantošov zárubok, Pri Hohlovkách, Kurkula, Ondráška, Švajcovia, Chmúrová, Od Pokrývkovej, Štrbova kúpnica, Rajnohova jamka, Barbačov, Pod Repiskom, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Dávidíkova Kýčerka, Rusňákova, Nová cesta, Mláky, Rusňákova, Smrtovisko, U Priščov, Talapková hoľa, Martiniskov zárubok, Plešková Vyšná, Rusnácka roľa pod starým dielom, Sobolova, Bisahová, Repisko, Strapáčova roľa, Rajnohová jamka, Jurkov, Strakov vrch, Dirgasov zárubok, Breziny, Višňakov zárubok, Kliňanka

Miesto, CHKO Horná Orava:, 9 z 17

Babinec, Medzi Magurkami, Rožňov, Vápenica, Hoľa, Koleňová, Kaňovky, Stratenice, Huštiavny, Ricierova hoľa, Kamené, Babinská, Pod Sviniarky, Briežky, Kubanovia, Štrbáky, Vrchy, Kurcinka, Maršálkov grúň, Čertežanská Magura, Pečarkov zárubok, Vygrisov zárubok, Florekova jama, Čerchla, Gonduľa, Hoľa, Liptovka, Pálenice, Dlhý Grún, Kolenová Raľa, Vojtášková grapa, Kučakov zárubok, Rovná, Dunajcov zárubok, Dunajovcov zárubok, Úradníkov grúň, Kišikov zárubok, Nad Košiarom, Nové diely, Pod Úšustom, Ryboňov zárubok, Urbanov zárubok, Bacmaňákov zárubok, Košarisko, Májov grúň, Pčelov, Maslákov zárubok, Poriečanská vyšná, Kubanov zárubok, Kýčera, Janečkov zárubok, Jurovky, Vyšný chotár, Pod Klutkou, Fedorov, Klutka, Kviatková, Targance, Pod borom, Špitály

Miesto, CHKO Horná Orava:, 10 z 17

Pod Horným poľom, Zákopčanský zárubok, Horeliská, Šimákova grapa, Časnákovka, Nižná Okálka, U Chlebka, Nové lány, Sucháňov zárubok, Gabanov zárubok, Rovne, Pod Kurcinkou, Kýčera, Rovný Beskyd, Rebríky, Paseka, Jendrišákov zárubok, Čertež, Pod Chatou, Riečka, Maslákov zárubok, Gajdošov zárubok, Kurnička, Michalkov zárubok, Gáborov zárubok, Špalkov zárubok, Pastovník, Šimrov, Jedloviná, V Konci, Výlupková Roľa, Les Okálka, Osičiny, Okálkin vrch, Zasihlie, Obecný les, Pod Oselné, Oselný vrch, Juríková, Bodorov, Ferkov zárubok, Pálené, Jurgačov zárubok, Mrožkovanov zárubok, Sviniarky, Časnakovská, Za Doštenkou, U Kubušov, Podpčelov, Pazderov zárubok, Prtiská, Fedorov vrch, Lusňakov zárubok, Bučáky, Brišova grapa, Frančiakov Hlávkov zárubok, Drapov zárubok, Mravčiakov vrch, Školov zárubok, Chotár

Miesto, CHKO Horná Orava:, 11 z 17

Rúbaniská, Zasihlianka, Okálka, Pod hôrkou, Kortisova roľa, Surov, Za Kmeťovkou, Cerchle, Záhradnická vyšná, Kamenné, Hrady, Lany, Lúžek, Svätá zem, Podnacinka, Zásihlie, Olexov, Krčmiská, Sihly, Staré pole, Predné kaňovky, Odmerky niže Bystričana, Knapov zárubok, Kotelnica, Mičkov zárubok, Mláky, Úradníkov vrch, Smrečiny, Za Kurcinkou, Kupčovka, Skladaná, Breznická, Laz, Radikalne, Kubanovka, Vatriska, Poriečie, Kurcinovka, Dachová, Kolísky, Roveň proti mestu, Mišova, Majer, Hladká, Nižné lúky, Čamborkov zárubok, Kopáčkov zárubok, Brestovka, Grune, Cerchla, Suchá hora, Opalenisko, Záhradnícka nižná, Nové Zeme, Mroščakov zárubok, Zajurčovo, Laz, Hanzľov, Poľana, Kopanice

Miesto, CHKO Horná Orava:, 12 z 17

Čmelka, Košariská, Radikálne, Kmeťovka, Chlebkov zárubok, Zasihlé, Kotolnica, Krkoška, Kýčerka, Črchla, Pod Moldovenínom, Za Vahonovom, Pálenice, Paseky, Pod Zaruby, Záhradnícka vyšná, Ogonovka, Laz, Jackovky, Polanka, Kotlina, Korytina, Proti Skalke, Jaseníky, Grúň, Kľúč, Noviny, Zrazy, Stavčiská, Krkoškuľa, Pod Kýčerou, Na prepadlinách, Úboč, Labantský, Hajka, Vrch Jedličky, Palenice, Pod Jelením, Vahanovec, Dolu grúňom, Predná kotelnica, Pod Rohoľou, Jamy, Hoľa, Za stavanie, Zadná kotelnica, Starý mlyn, Jelšiny, Pod Záruby, Sosnovka, Široký grúň, Vyšné lúky, Pavčová, Vranovský, Bzinská hoľa, Knapov zárubok, Pápežky, Zajovka, Mišiarky, Bor

Miesto, CHKO Horná Orava:, 13 z 17

Ležoviská, Pod Zelenou, Štefúnov, Dolné Žihľavy, Za vŕškami, Čertovo koleso, Mlaď, Starý kvartieľ, Hájisko, Dudášová, Čierna mláka, Pod Čmelkou, Bor, Valkovka, Škovranová, Za vrchom, Na veterni, Košariská, Jandrončíková, Michalkov, Rakytiny, Mydlová jama, Magurka, Hoľa, Košariská, Priehyba, Priehaliny, Skalka, Buchtov kopec, Kliešťovská, Grúň, Vranovský, Plav, Konšovka, Ďuritský, Hlboké košarisko, Na Martincovom, Skaličanský, Vaškovský, Targoška, Pod Olešovkou, Vyšné Jelenie, Tabačský, Kalužnický, Mlačno, Jaškovský, Žlebovité, Kampová, Juríčky, Šoltýske lány, Roveň, Jaseniny, Polhoranka, Guľašová, Belkovka, Pod Salatka, Za Pavličkou, Košariská, Spalená, Majdová

Miesto, CHKO Horná Orava:, 14 z 17

Lány, Párnice, Za chlievy, Okrúlica, Čerchle, Sobolský, Za Kičerou, Bugajová, Horská, Repková, Knapová, Slaničanová, Kusová, Nad mlynom, Uhliská, Badárová, Bakalová, Tulejová, Črchle, Vyše vŕšku, Ku šopám, Vaškovský, Polianky, Kostolná, Črchľa, Kafunský, Mroščákov zárubok, Kaňov, Za Jelešňou, Labudovka, Pod Hrádkom, Lašťakovka, Ohrada, Hrádok, Čerchľa, Mäkčiny, Sádlova roľa, Lengy, Brezníky, Horná roľa, Spolno, Stará hora, Bahno, Grobarčíkovka, Nad Leštinkou, Sirkovka a Mardeľovka, Rambalová, Frankovka, Kubicová, Košútova roľa, Bôr, Nové diely predné, Chotár, Na Čistom, Gnipov Bôrik, Laziská, Kráčiny, Kovalínec, Pod Kýčerou, Pavlíčky

Miesto, CHKO Horná Orava:, 15 z 17

Mazurka, Arganová, Pod Košariskami, Motykovka, Pod Kadlubom, Laluhové, Novina, Barancov kút, Maximka, Predná, Polianka, Za Martincovom, Ponad Sihly, Kadašová, Práchnité, Grúň, Mareňakovka, Medveďky, Paseky, Pod zrazom, Pálenica, Za kopcom, Gluchová roľa, Krivonosov, Príboj, Jamy, Predná Poľana, Predný zimník, Zagurka, Klepakovka, Krivánik, Od Hájky, Nové diely prostredné, Polianka, Pod Grúňom, Volárka, Šurckovka, Jama, Stančová od Volárky, Vronovka - Gerkovka, Sihla, Za Kýčerou, Trieblová, Hlboké, Krivonosova poľana, Veľhora, Pod Pavlíčkami, Pod Klukankou, Jarok zpred Bahna, Ninatín, Nosková - Močiare, Pri Buku, Kačinec, Klobučná, Uhliská, Jamy, Zadná Nadjurčová, Černiakovka, Pálenica, Bratkovčík

Miesto, CHKO Horná Orava:, 16 z 17

Frančákovka, Kučné pole, Sádlova roľa, Kútiny, Okolo Jelešne, Sadlova roľa, Polianka, Šipruň, Lány, Slamková, Nižné Jelenie, Hodoňovia, Medzi bukmi, Štefunov, Latkovka, Školnica, Kopec, Slovíkova roľa, Gluchova roľa, Za borom, Skalka, Hore Galiou, Janíkova, Paseky, Ostredok, Pupčava, Stančová od Ustianského, Kamenný vŕšok, Košiarky, Dupakovka a Gondovka, Predný Bratkov, Gojovka, Pod Kamenným vŕškom, Zadný zimník, Zadný Bratkov, Ďuračkovia, Košariská, Zadná Mazurka, Nové diely zadné, Pred Brezinami, Močiare pred Bahnom, Budinovka, Rovné, Zadné nové diely, Poľana okolo Medvedieho, Kolčakovka, Turacovka, Nižná Slovíkova roľa, Pri hospodárskom dvore, Jamy, Bučinka, Ohrady, Nadávky v Jedlinách, Košariská predné, Malá Havrania, Grešovka, Od mlyna, Lipiakovka, Ralná Poľana, Ponad ohradu

Miesto, CHKO Horná Orava:, 17 z 17

Mláky, Kotelnica, Orfelky, Kvakovka, Šľachtovky, Bory, Pod Hájom, Holán, Kýčerka, Škoriaková, Halkovka, Vorkovka, Bukoviny, Kriváň, Nové Rale, Košariská zadné, Borovka, Pod Uhliskom, Imrikovka, Havrilka, Pálenice, Grapa, Háj, Okrúhla poľana, Kotliny, Pod Rohom, Záhrady, Košariská, Sádlová roľa, Kukuriská, Hrady, Čerchľa osada Matejíčkovia, Bratkov na Hrnčiarskom, Uhliská, Pratanice, Rusnácky jarok, Predná Nadjurčová, Zázrivské lazy, Ponad Breh, Košútova roľa

Podobné, CHKO Horná Orava:

1667x turistika, 1252x miesto, 192x orientačný bod, 63x turistické informácie, 31x orientačná mapa, 31x strom, 28x prístrešok, altánok, 24x poľovnícky posed, 16x chranený strom, 11x ohnisko, 10x miesto na piknik, 3x atrakcia, 3x studňa, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, CHKO Horná Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chko-horna-orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.